Asistující osoba

Dobrý den.

Jsem ze zdravotních důvodů převážně závislá na pomoci druhé osoby a mám roční dcerku. Když jsem chtěla dcerku přihlásit na tancování batolat, bylo mi řečeno, když nemůžu s dcerkou tancovat, ať s dcerou pošlu někoho jiného a já zůstanu doma nebo budu muset zaplatit kurzovné za dvě osoby. Je nějaká možnost, jak se s dcerkou kurzu zúčastnit a neplatit peníze navíc? Asistovala by nám má sestra.

Děkuji předem za Vaši odpověď

Odpověď:

15.11.2022

Dobrý den.

Postup organizátora tanečních kurzů není správný, máte právo, aby Vám byla umožněna účast s asistující osobou.

Vy jste rodič nezletilého dítěte a zároveň jste osoba, která se z důvodu zdravotního postižení neobejde bez pomoci další osoby. Bez této asistence se nemůžete tancování batolat vůbec zúčastnit nebo se této činnosti bez pomoci další osoby nemůžete zúčastnit na rovnoprávném základě s ostatními rodiči. Nadto Vás jako matku lze od Vašeho dítěte proti Vaší vůli oddělit jen na základě rozhodnutí soudu a to opravdu není tento případ. Máte právo být na kurzech se svým dítětem a máte právo mít na nich asistující osobu, která na kurzech bude proto, aby Vy jste tam mohla být s dcerou. To znamená, že holčička bude tancovat, Vy jako rodič budete na kurzu s ní jako její doprovod a teta (nebo jiná osoba) Vám bude pomáhat, abyste se vůbec mohla toho kurzu zúčastnit. Pokud organizátor toho tancování další osobu spolu s Vámi a Vaší maličkou dcerkou na kurz nepustí nebo ji zpoplatní, tak Vám tím vlastně znemožní se kurzu zúčastnit a mohlo by z jeho strany jít o nepřímou diskriminaci v přístupu ke službám, a to z důvodu zdravotního postižení dle § 3 zák.198/2009 Sb. Antidiskriminačního zákona:

„… Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení…“

Tedy organizátor Vám, dle mého názoru, buďto musí umožnit přístup na taneční kurz i s asistující osobou, bez dalších plateb z Vaší strany, nebo Vám zajistí adekvátní asistenci z řad svého personálu.

S pozdravem


Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší