Příspěvková organizace obce v OR

Jsme městská příspěvková organizace – muzeum, vztahuje se na nás povinnost zápisu v obchodním rejstříku?Děkuji za radu. Odpověď: 17.05.2024 Dle § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se příspěvková organizace územního samosprávného celku, tedy například obce, zapisuje do obchodního rejstříku po svém zřízení- návrh na zápis podává zřizovatel. Toto platí, pokud se …
Pokračovat ve čtení Příspěvková organizace obce v OR

Odměna kronikáře

Dostala jsem od obce nabídku na příležitostnou práci kronikářky. Mohu za tuto práci dostávat občasnou odměnu? Na základě jaké smlouvy, je na toto nějaký zvláštní předpis?Musím danit?Jde o příležitostný příjem? Odpověď: 17.05.2024 Odměňování kronikářů není žádným obecně závazným právním předpisem nijak specificky upraveno, nicméně kronikáře lze samozřejmě odměňovat.Nejčastějším a asi i nejvhodnějším způsobem, jak smluvně …
Pokračovat ve čtení Odměna kronikáře

Autorské honoráře a daně a pojištění

Jsem OSVČ. Jsem nyní v domácnosti, pečuji o malou dceru a hodlám si začít přivydělávat na základě autorské smlouvy a to za honoráře. Jak je to v takovém případě s daněmi a pojištěním? Odpověď: 17.05.2024 Dobrý den.Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a také odvodům zdravotního i sociálního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční …
Pokračovat ve čtení Autorské honoráře a daně a pojištění

Učitelka VV v pracovní neschopnosti

Pracuji jako učitelka výtvarné výchovy, vztahy na pracovišti nejsou valné a mám dlouhodobé problémy se zástupkyní. Nyní marodím více jak tři týdny a chci se zeptat, vidí zaměstnavatel diagnózu na neschopence? Odpověď: 17.05.2024 Dobrý den.Kód diagnózy se do e-neschopenky sice píše, ale tento údaj zaměstnavatel nevidí.Vidí pouze, který lékař o vzniku pracovní neschopnosti rozhodl a …
Pokračovat ve čtení Učitelka VV v pracovní neschopnosti

Zaměstnankyně kina a dávky SSP

Pracuji v kině a mám skoro minimální mzdu, proto pobírám příspěvek na bydlení. Bude mi vyplaceno odbytné z důchodového připojištění, tak se chci zeptat, zda se mi vyplacená částka bude počítat do příjmu a jestli to musím hlásit na ÚP? Odpověď: 6.5.2024 Dobrý den.Příjem z odbytného z důchodového připojištění se do rozhodného příjmu pro nárok na …
Pokračovat ve čtení Zaměstnankyně kina a dávky SSP

Obrazy a literární dílo po zesnulém otci

Rád bych odkázal výtvarná díla (obrazy, krajinky) a deník mého otce místnímu spolku v rodné obci otce. S předsedou spolku jsem již domluven. Deníky jsou z let 1944-1953. Otec zemřel v roce 1971 a od té doby vlastním obrazy i deníky já. Lze odkázat věci spolku? Děkuji. Odpověď: 9.4.2024 Dobrý den.Spolek je právnická osoba a jako taková může nabývat …
Pokračovat ve čtení Obrazy a literární dílo po zesnulém otci

Kino a filmový klub

Chci se zeptat, zda by bylo možné považovat za střet zájmů a tedy teoretický důvod k výpovědi, pokud bych při neplaceném volnu z důvodu studia dobrovolnicky pracovala pro nějaký filmový klub – neformálně, asi bez jakékoli smlouvy i nároku na jakýkoli honorář? Pracuji jako vedoucí městského kina, nyní na neplaceném volnu do konce června 2024. …
Pokračovat ve čtení Kino a filmový klub

Ochrana oznamovatelů

Jsme příspěvková organizace působící v kultuře. Komu všemu musíme zpřístupnit vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů? Mohou podávat oznámení např. i tzv. dohodáři a ženy aktuálně na mateřské? Odpověď: 8.3.2024 Dobrý den.Vnitřní oznamovací systém by měl být přístupný nejen zaměstnancům (mezi zaměstnance pak spadají i osoby aktuálně čerpající MD či RD nebo na …
Pokračovat ve čtení Ochrana oznamovatelů

O. p. s. – změna účelu zakladatelské listiny

Dobrý den. Je u o. p. s. působící v kultuře, založené cca před 15 lety, možné nějak změnit účel zakladatelské listiny a vyměnit zakladatele, a pokud ano- jak na to? Může zakladatel vystoupit po letech ze společnosti? Může dlouhodobě existující o.p.s. podnikat za účelem vytváření zisku? Odpověď: 8.3.2024 Dobrý den.Zakladatelskou listinu je možné změnit, pokud to …
Pokračovat ve čtení O. p. s. – změna účelu zakladatelské listiny

Prodejní výstava obrazů

Dobrý den, chtěla bych poradit. Lze jednorázovou prodejní výstavu vlastních obrazů zařadit do tzv. příležitostného příjmu? Prodejní výstava by se neopakovala a výdělek z ní by byl asi jen pár tisíc. Děkuji. Odpověď: 8.3.2024 Dobrý den,podle § 10 odst. 1 písm. a) a na to navazující osvobození příjmu od daně podle odst. 3 písm. a) …
Pokračovat ve čtení Prodejní výstava obrazů

Honoráře

Dobrý den, žena je v domácnosti, pečuje o dvě děti předškolního věku (3 a 6 let) a poslední pracovní smlouva na dobu určitou jí skončila před více než rokem. Nyní si přivydělává psaním, odměny dostává formou autorských honorářů (nad 10 000 Kč měsíčně, loni cca 60 000 Kč, letos to bude více než 70 000 …
Pokračovat ve čtení Honoráře

Šatnářka v příspěvkové organizaci

Dobrý den, potřebovala bych poradit s následujícím problémem. Jsem zaměstnána u příspěvkové organizace, mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Ve smlouvě mám uvedeny 2 pracovní pozice- 0,25 úvazku šatnářka a 0,5 úvazku uklízečka. Nyní se pozice šatnářky ruší. Tím mi tedy zůstává na pracovní smlouvu jen 0,5 úvazek uklízečky, je mi tedy úvazek snížen. Jaké …
Pokračovat ve čtení Šatnářka v příspěvkové organizaci

Stanovy spolku

Dobrý den, jsme malý zapsaný spolek. Potřebujeme upravit a rozšířit stanovy o jeden bod, abychom mohli žádat o dotace na ministerstvu kultury. Znění bodu máme, ale úplně si nevíme rady, jak to zařídit. Máme zápis z členské schůze, kde jsme to projednali a odhlasovali, a teď máme upravit stanovy a vložit tam tento bod a …
Pokračovat ve čtení Stanovy spolku

Náhrada nákladů

Dobrý den. Jsme církevní kulturní klub. Na administrativní pozici máme zaměstnance pracujícího z domova na DPČ, jde o starobního důchodce. Rádi bychom mu poskytli nějakou náhradu nákladů při práci pro náš klub. Lze to zahrnou i do DPČ? Děkuji Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den. Ano i zaměstnanci na DPČ můžete poskytnout náhradu nákladů při výkonu práce …
Pokračovat ve čtení Náhrada nákladů

Výdělečná umělecká činnost

Dobrý den. Ráda bych si přivydělávala prodejem svých kreseb a obrazů. Jelikož se jedná o mé duševní dílo, neměla bych to vést jako živnost. Tak mi to řekla paní u nás na Živnostenském úřadu. Takže opravdu nemusím být nikde registrována a mohu si i tak uměleckou činností přivydělat? Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den.Ono je to trochu …
Pokračovat ve čtení Výdělečná umělecká činnost

Zápis v kronice obce

Dobrý den. Který orgán obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce? Děkuji.S pozdravem Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den.Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, přičemž zápis do kroniky musí být proveden alespoň jedenkrát za kalendářní rok. Zákon o …
Pokračovat ve čtení Zápis v kronice obce

Statutární orgán spolku

Dobrý den. Můžu být já, jakožto členka statutárního orgánu spolku, zaměstnancem spolku a jak se má postupovat? Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den.Ano, je to možné, pokud by náplní práce v zaměstnaneckém poměru byly činnosti odlišné od náplně činností člena statutárního orgánu.Pokud statutární orgán dle platných stanov za spolek podepisuje smlouvy, pak by tento statutární orgán uzavřel …
Pokračovat ve čtení Statutární orgán spolku

Souhlas zaměstnavatele, konkurenční doložka

Dobrý den, pracovala jsem ve společnosti *****. Byla jsem zaměstnána v pozici obchodního zástupce a vykonávala činnost prodeje plus další pozice ve firmě. S ohledem na situaci v rodině, jsme se dohodli s manželem, že budu pracovat jen na 1/2 úvazek a k tomu si udělám živnost. V říjnu přišla informace od zaměstnavatele, že tento …
Pokračovat ve čtení Souhlas zaměstnavatele, konkurenční doložka

Státní služba

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na možnosti krácení úvazků ve státní službě. V příštím roce se budu vracet zpět do služebního poměru po dlouhodobé nemoci a potřebuji pracovat na zkrácený úvazek. Moji nadřízení by zbytek mého místa rádi doplnili a přijali na zbytkový úvazek někoho dalšího, ale jde o poměrně administrativně náročný proces. …
Pokračovat ve čtení Státní služba

Čerpání z FKSP v době rodičovské dovolené

Dobrý den. Ráda bych se zeptala na možnost čerpání z FKSP v době rodičovské dovolené. Před nástupem na MD, respektive na RD jsem působila v regionálním muzeu, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Ve směrnici k FKSP máme uvedeno, že je tento fond určen “zaměstnancům v pracovním poměru a zaměstnancům v důchodu (…)”. Více směrnice specifikovaná …
Pokračovat ve čtení Čerpání z FKSP v době rodičovské dovolené

Význam pojmu – informovat o obsahu pracovního poměru

Dobrý den. Co podle nového zákoníku práce znamená, že zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o obsahu pracovního poměru? Děkuji. Odpověď: 10.11.2023 Dobrý den.Pokud tyto informace neobsahuje smlouva, kterou se pracovní poměr zakládá, musí zaměstnavatel zaměstnance do 7 mi dnů od vzniku pracovního poměru vždy písemně informovat o:• době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,• postupu, …
Pokračovat ve čtení Význam pojmu – informovat o obsahu pracovního poměru

Uzavírání DPP nebo DPČ za spolek

Dobrý den. Jsme malý spolek, který existuje již léta (dříve jsme fungovali jako občanské sdružení). Jsme tři členové – jeden se však naší činnosti účastní z časových důvodů spíše minimálně. Pořádáme kulturně vzdělávací kurzy a akce pro mládež.  Jeden člen tedy funguje méně a dojíždí z jiného kraje. Zbylí dva jsou zároveň statutárními zástupci s …
Pokračovat ve čtení Uzavírání DPP nebo DPČ za spolek

Práce pro zapsaný spolek

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám nabídku od zapsaného spolku, že bych jim mohla dělat administrativní pravidelnou „pomoc“ hlavně okolo účetnictví. Jaké jsou mé možnosti pro ně pracovat? Mohu například jako OSVČ nebo musím jinak? Ještě podotknu, že stále pobírám rodičovský příspěvek na dvouletého syna a zbývá mi ještě rok. Děkuji moc. Odpověď: 15.08.2023 …
Pokračovat ve čtení Práce pro zapsaný spolek

Práce pro filmový klub

Dobrý den. Chci se zeptat, zda by bylo možné považovat za střet zájmů a tedy důvod k výpovědi, pokud bych jednala jako dobrovolník, ale zároveň pověřená za nějaký filmový klub (bez jakékoli smlouvy i nároku na jakýkoli honorář), když jeden filmový klub provozuje i můj zaměstnavatel. V minulosti jsem pracovala jako vedoucí kina, v rámci …
Pokračovat ve čtení Práce pro filmový klub

Kvalifikační dohoda

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pracuji na pracovní smlouvu u příspěvkové organizace, kde mám platnost smlouvy na dobu určitou do prosince 2023 a současně mám sepsanou Kvalifikační dohodu na doplnění vzdělání nutné k pracovní pozici, kterou mám v pracovní smlouvě. Kvalifikační dohodou jsem se zavázala na dobu do 31. 3. 2025, protože mi vzdělání …
Pokračovat ve čtení Kvalifikační dohoda

Spolkový rejstřík – datová schránka

Dobrý den. Jsem předsedkyně malého spolku. Letos nám byla zřízena datová schránka, ale nemám k ní přístup. Na poště jsem obdržela ve výpisu jen strohou informaci, že nelze sdělit přístupové heslo do nové datové schránky,  protože tam není uvedeno konkrétní jméno osoby a systém mě dál bez toho nikam nepustí. Co mám dělat? Děkuji za …
Pokračovat ve čtení Spolkový rejstřík – datová schránka

Whistleblowing

Dobrý den, můžete mi nějak jednoduše říci, jaké povinnosti nám nově ukládá nový zákon o ochraně oznamovatelů?Jsme malá příspěvková organizace s 58mi zaměstnanci včetně DPP a DPČ. Děkuji. Odpověď: 15.08.2023 Dobrý den. Dle výše uvedeného zákona máte nově povinnost:– Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.– Zpřístupnit systém zaměstnancům, včetně …
Pokračovat ve čtení Whistleblowing

Kulturní centrum a dětské tábory

Dobrý den.Jsme kulturní centrum ve městě. Jsme právně zapsaným spolkem a fungujeme již přes 10 let. Chceme pořádat asi 10ti denní tábor pro děti od 6 do 15 ti let a příměstský tábor pro předškoláky a mladší školáky – věkové rozpětí tak asi 4 – 9 let. Vím, že musíme mít i zdravotníka. Jaké jsou …
Pokračovat ve čtení Kulturní centrum a dětské tábory

WC na veřejné akci

Dobrý den. Chceme uspořádat v naší obci Rodeo festival. Takovou veřejnou akci s westernovou tématikou – koníci, hudba, divadélko pro děti, možná i bleší trh a občerstvení. Musíme zajistit účastníkům WC a případně kolik? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Ano, musíte. Počet WC na veřejných, a to i kulturních, akcích částečně upravuje § 41, odst. …
Pokračovat ve čtení WC na veřejné akci

Prodejní výstava ZUŠ – činnost dle zřizovací listiny

Dobrý den, prosím o radu. Základní umělecká škola chce koncem školního roku uspořádat prodejní výstavu výrobků žáků ZUŠ, jako jsou obrazy, keramika atd. Jde o hlavní činnost, nebo jde o hospodářskou, dle zřizovací listiny, doplňkovou činnost? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Přesné vymezení rozsahu a mezí činnosti hlavní a doplňkové je věcí zřizovatele a tedy …
Pokračovat ve čtení Prodejní výstava ZUŠ – činnost dle zřizovací listiny

Typy pracovních smluv a jejich výhodnost

Dobrý den. Budu podepisovat pracovní vztah v lesní školce, která je pod místním spolkem. Jaká smlouva je pro mne nejvýhodnější? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Co se týče smluvního typu a pracovněprávního vztahu, tak asi nejvýhodnější je pracovní smlouva (pracovní poměr) na dobu neurčitou, méně výhodná je pracovní smlouva (pracovní poměr) na dobu určitou a …
Pokračovat ve čtení Typy pracovních smluv a jejich výhodnost

Nadační fond v občanském zákoníku

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda  paragrafy vztahující se k nadaci platí pro nadační fondy tam, kde není úprava pro nadační fondy v zákoníku uvedená. Může mít nadační fond kromě správního a kontrolního orgánu i členy bez funkce? Moc děkuji. Odpověď: 18.05.2023 Dobrý den. Na tuto otázku se názory různí, asi převažujícím názorem však opravdu …
Pokračovat ve čtení Nadační fond v občanském zákoníku

Stanovy spolku – obsah

Dobrý den. Co musí obsahovat jednoduché stanovy spolku založeného až v roce 2023? Děkuji. Odpověď: 18.05.2023 Dobrý den. To, co takové stanovy spolku musely obsahovat i v minulých letech, po 1. lednu 2013. Tedy minimálně:a) název spolku a sídlo spolku,b) účel spolku,c) členství ve spolku – práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, …
Pokračovat ve čtení Stanovy spolku – obsah

Doručení výpovědi ze zaměstnání zaměstnavateli

Dobrý den. Ze závažných rodinných důvodů se budu muset během léta přestěhovat cca 150 km od svého stávajícího bydliště, nebudu tedy moci pokračovat ve svém zaměstnání. Pracuji v nakladatelství, t.č. jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jak v takovém případě doručit výpověď?Do kdy mi poběží výpovědní lhůta? Děkuji mockrát. Odpověď: 18.05.2023 Dobrý den. Dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku …
Pokračovat ve čtení Doručení výpovědi ze zaměstnání zaměstnavateli

Daňové zvýhodnění na dítě v případě jeho dlouhodobé absence ve studiu z důvodu nemoci

Dobrý den. Jsem zaměstnána na půl úvazku v městském kulturním centru. Mám syna, který letos končí základní školu, bohužel se po vážném úrazu, k němuž došlo letos v únoru, dlouhodobě léčí. V září tedy zatím nenastoupí k dalšímu studiu a prognóza je bohužel zatím nejasná. Účetní mi v práci sdělila, že si v takovém případě už nebudu moci uplatnit žádné daňové zvýhodnění …
Pokračovat ve čtení Daňové zvýhodnění na dítě v případě jeho dlouhodobé absence ve studiu z důvodu nemoci

Podmínky účasti na víkendové akci pro děti

Dobrý den. Chceme pořádat výtvarné víkendové akce pro děti cca ve věku 6-12 let. Jsou nějaké zákonné podmínky účasti a nutné náležitosti souhlasů rodičů s účastí dětí na akci? Akce by byly o víkendu cca od 12 do 16ti hodin, v budově sborového domu. Děkuji. Odpověď: 15.05.2023 Dobrý den, detailní nastavení podmínek účasti je v rukou …
Pokračovat ve čtení Podmínky účasti na víkendové akci pro děti

Zdanění příjmů z příležitostných hudebních akcí

Dobrý den, jsme parta čtyř kamarádů, kteří si hráli jen tak pro radost a pro kamarády. Teď zahrajeme občas na různých obecních akcích v okolí nebo i na zábavách. Hrajeme lidovky, většinou s obcí podepisujeme cosi o uměleckém vystoupení a za hudební produkci máme příjem. Musíme tento příjem nějak danit? Jinak máme všichni běžné zaměstnání, …
Pokračovat ve čtení Zdanění příjmů z příležitostných hudebních akcí

Účast na členských schůzích spolku

Dobrý den. Jsem členem spolku, přestěhoval jsem se však 95 km od sídla spolku a již nestíhám účast na členských schůzích. Je tato účast povinná? Ve stanovách nic takového nemáme. Mohu dostat za neúčast pokutu? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. V § 251 Občanského zákoníku, je stanoveno, že: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Zákon …
Pokračovat ve čtení Účast na členských schůzích spolku

Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Dobrý den. Náš spolek má pouze 3 členy. Jedna z členek je nyní v LDN. Zaniká spolek ze zákona při dlouhodobé hospitalizaci člena, nebo pokud by došlo i k úmrtí? Fakticky pracují jen dvě členky a tato situace trvá již přes měsíc. Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Hospitalizace člena nemá na spolek ani jeho existenci vliv. …
Pokračovat ve čtení Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Zdanění příjmu studenta vysoké školy

Dobrý den. Jsem student pedagogické fakulty. Hraju na klávesy a rád bych si přivydělával na různých společenských akcích. Příjem by byl vcelku pravidelný cca jednou za 14 dní. Musím toto danit? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Ano, tento příjem budete danit, v daňovém přiznání bude jako ostatní příjem. V podrobnostech konzultujte svůj případ s nějakou mzdovou …
Pokračovat ve čtení Zdanění příjmu studenta vysoké školy

Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Dobrý den. Může předseda, jako jediný statutár spolku, odejít sám z funkce? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Ano může. K výkonu jakékoliv funkce ve spolku nelze nikoho nutit.Předseda spolku (zde jako individuální statutární orgán) jen doručí svou rezignaci do sídla spolku. Od doručení rezignace předsedy spolku běží dvouměsíční doba a až po ní dojde k zániku funkce …
Pokračovat ve čtení Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Dobrý den. Mám spolek už přes 10 let. Nemám ale moc času na papírování a nyní se v rejstříku u spolku objevilo, že je neaktivní, přitom my činnost normálně děláme a je nás 9 členů. Co máme dělat? Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Musíte si najít čas na ono neoblíbené papírování. Podle § 125a, zákona č. 304/2013 …
Pokračovat ve čtení Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Osamostatnění pobočného spolku

Dobrý den. Jsme pobočný spolek. Náš hlavní spolek hodně spolupracuje s církví (pozn. red. – nespecifikovanou). Rádi bychom byli samostatní a více sekularizovaní, předseda hlavního spolku z náboženských důvodů nepodporuje, ba přímo odmítá některé náměty na spolkové akce. Tak se chci zeptat, jestli je možné odtržení pobočného spolku od  hlavního spolku a osamostatnění. Při zachování valné většiny …
Pokračovat ve čtení Osamostatnění pobočného spolku

Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Dobrý den. Jsme spolek sdružující také výkonné umělce. Můžeme ze spolkových peněz podpořit i samostatné umělecké činnosti a akce vlastních členů? O tom, koho spolek podpoří, se vždy hlasuje. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, v zásadě je to možné. Vytvořte si však vnitrospolkovou směrnici a v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro poskytování …
Pokračovat ve čtení Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Dobrý den. Předseda našeho spolku jde na operaci a následně bude čerpat lázeňskou péči. Může někoho zmocnit, aby v tomto období za spolek jednal a podepisoval? Děkuji. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, je to takto možné řešit. Za spolek může jednat i osoba zmocněná předsedou spolku. Jednat jménem spolku mohou: a) Statutární orgán.b) Na základě plné …
Pokračovat ve čtení Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den. Jsme malý svépomocný spolek, je nás 9 členů. Nyní v lednu se uskutečnila první Členská schůze spolku, ze které máme zápis a prezenční listinu přítomných. Tyto dva dokumenty stačí uschovat nebo je musíme dát na nějaký úřad nebo na soud? Na členské schůzi jsme si zvolili pana předsedu. Děkuji za pomoc. Odpověď: 30.01.2023 …
Pokračovat ve čtení Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Frekvence konání členské schůze

Dobrý den. Co se stane, pokud chybí zápis víc než z jedné členské schůze, nebo dokonce pokud se členská schůze dlouho nesešla, jak je napsáno ve stanovách a má se scházet v období jednoho roku? Spolek normálně pracuje, jen jsme zanedbali formality, ale jsme malý spolek. Členové se léta znají a pravidelně vídají. Děkuji za odpověď. …
Pokračovat ve čtení Frekvence konání členské schůze

Asistenční pes na kulturní akci

Mám průkaz ZTP/P a obvykle mne doprovází asistenční pes.  Mohu s pejskem navštívit vernisáž mého kamaráda v oblastní galerii?Děkuji za odpověď. Odpověď: 30.01.2023 Dobrý den. Ano. Asistenční pes je vlastně kompenzační pomůckou, kterou nezbytně potřebujete k účasti na pracovním, společenském, ale i kulturním životě. Proto se na něj zákaz vstupu do veřejných prostor většinou nevztahuje. Vstup například …
Pokračovat ve čtení Asistenční pes na kulturní akci

Umělecké vystoupení cizince

Pomáháme organizovat dobročinnou kulturní akci v na jeden den, kde vystoupí umělec řecké národnosti, žijící v Řecku, ale jde o potomka někdejších emigrantů do ČR. Pořadatel a organizátor akce je obec. Umělec vystoupí na základě pozvánky organizátora a nebude s ním mít žádný pracovněprávní vztah a nebude mít žádný honorář. Chci se zeptat, jak musí vypadat …
Pokračovat ve čtení Umělecké vystoupení cizince

Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

Jako spolek rodičů a přátel chceme pořádat rej masek pro děti s jejich rodiči (cca max. 80-100 dětí). Akce se pořádá v kulturním domě v našem městě. Pořadatelem celé odpolední akce, která trvá  3-4 hodiny jsme my, Spolek rodičů. Jsme si vědomi, že určitě nějaké zabezpečení požární ochrany (požární hlídka) jsme povinni dodržet a jsme schopni …
Pokračovat ve čtení Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

GDPR spolku

Dobrý den. Jsme hudební spolek a ke koncertu, který se bude konat koncem ledna jsme přizvali další pěvecký spolek, orchestr a 2 sólistky. Jak se nás z titulu pořadatele dotýká GDPR? Jedná se o propagaci – plakáty, fotografie hromadné i individuální, programová brožura s fotografiemi a profily spolků i sólistů, zveřejnění pozvánky v tiskovinách a …
Pokračovat ve čtení GDPR spolku

Jmenování kronikáře

Dobrý den, jak by mělo vypadat jmenování obecního kronikáře v malé obci? Konkrétní pán je čerstvý důchodce, o post stojí a již byl schválen zastupitelstvem. Děkuji. Odpověď: 12.12.2022 Dobrý den.Jmenování kronikáře obce může vypadat například takto: Obecní úřad v ………………………………….Dne …………… Jméno a adresa kronikáře Věc: Jmenování obecního kronikáře Vážený pane…………………………… ke dni…………………. Vás obecní …
Pokračovat ve čtení Jmenování kronikáře

Zapsaný ústav – revizor nebo kontrolor

Dobrý den. Zakládáme zapsaný ústav. Chci se zeptat, zda musí mít ústav kontrolora nebo revizora povinně a zda může zapsaný ústav zaměstnávat zaměstnance, nebo musí vše fungovat na bázi dobrovolníků. Děkuji Odpověď: 12.12.2022 Dobrý den. Domnívám se, že ústav povinně zřizovat kontrolní orgán nemusí, protože ustanovení občanského zákoníku § 409 mluví pouze o dozorčí radě …
Pokračovat ve čtení Zapsaný ústav – revizor nebo kontrolor

Asistující osoba

Dobrý den. Jsem ze zdravotních důvodů převážně závislá na pomoci druhé osoby a mám roční dcerku. Když jsem chtěla dcerku přihlásit na tancování batolat, bylo mi řečeno, když nemůžu s dcerkou tancovat, ať s dcerou pošlu někoho jiného a já zůstanu doma nebo budu muset zaplatit kurzovné za dvě osoby. Je nějaká možnost, jak se s dcerkou kurzu …
Pokračovat ve čtení Asistující osoba

Spolek a dědictví

Dobrý den. Jsem předsedkyní spolku seniorů v menší obci. Zajímalo by mne, co bude se spolkem po mé smrti, zda mé předsedování nějak neovlivní moje dědice, nebo zda jim z mé funkce nepoplynou nějaké povinnosti. Spolek nemá žádný velký majetek, na účtu je pár tisíc. Sídlo máme v prostorách patřících obci. Děkuji mockrát za informace. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý …
Pokračovat ve čtení Spolek a dědictví

Změna zakladatele ústavu

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda je možné nyní nějakým způsobem změnit zakladatele ústavu, pokud tento ústav již existuje od října 2016? Děkuji za informaci. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý den. Zakladatele zapsaného ústavu změnit lze, pokud to zakladatelská smlouva nevylučuje. O takovéto změně rozhodují zakladatelé, kteří o ní musí rozhodnout jednomyslně. Pro změnu zakladatelské listiny …
Pokračovat ve čtení Změna zakladatele ústavu

Dar příspěvkové organizaci

Dobrý den. Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je město. Byl nám nabídnut věcný dar, který bychom rádi přijali. Jedná se o nový nábytek, kterým bychom rádi zútulnili prostory pro naše klienty a keramickou pec. Můžeme dar přijmout? Jakým způsobem dar přijmout, abychom jej mohli co nejdříve začít užívat? Děkuji. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý den. Obecně platí, že …
Pokračovat ve čtení Dar příspěvkové organizaci

Cestovní náhrady při cestách mimo pravidelné pracoviště

Dobrý den,potřebuji pomoci ohledně přesunu na jinou pobočku zaměstnavatele. Ve smlouvě mám jako místo práce uvedeno Liberecký a Ústecký kraj. Dostala jsem v zaměstnání příkazem, že od jistého data nastupuji na jiné pobočce, asi do konce roku. Jde o pobočku vzdálenou od mého bydliště 35 km. Zaměstnavatel mi však odmítá cestu proplácet, prý se nejedná o …
Pokračovat ve čtení Cestovní náhrady při cestách mimo pravidelné pracoviště

Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Dobrý den. Jsme sedmi členný spolek na malé obci. Naše činnost se víceméně omezuje na naši obec a její nejbližší okolí, tedy pár vesnic. Budeme muset i my do budoucna zřídit spolku datovou schránku? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Pokud bude zamýšlená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech schválena tak, jak se předpokládá, …
Pokračovat ve čtení Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Použití obrázků žáků z výtvarné výchovy

Dobrý den. Jsme kulturní a mateřské centrum, obec nás podporuje a sídlíme v prostorách obce. Vytvořili jsme nově klubovnu, kde by se mohly scházet starší děti na různé kroužky. Lektorkou našeho výtvarného kroužku je paní učitelka z místní ZŠ. Tu napadlo vyzdobit klubovnu pracemi žáku ze ZŠ alespoň do té doby, než děti na kroužku vytvoří výzdobu …
Pokračovat ve čtení Použití obrázků žáků z výtvarné výchovy

Půjčka peněz na činnost

Dobrý den. Jsem předseda nově založeného spolku. Chtěl bych spolku půjčit nějaké peníze na činnost, úroky bych nežádal. Šlo by o půjčku tak na rok. Mohu spolku půjčit peníze? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Jako fyzická osoba spolku své osobní peníze půjčit můžete. Nejjednodušším způsobem by bylo sepsat si smlouvu o zápůjčce podle § 2390 …
Pokračovat ve čtení Půjčka peněz na činnost

Peněžní odměna mezi členy spolku

Jsme malý spolek aktuálně o 15 lidech. Děláme představení s historickou tématikou, většinou na různých slavnostech, někdy pro školy atp. Mohou mít tři zakládající členové (jeden z nich je předsedou spolku) uzavřenou DPP se spolkem a vyplácet si hodinovou odměnu za účast na aktivitách spolku – tedy např. Opravy zbraní, choreografie atd.? Odpověď: 20.09.2022 Ano, možné …
Pokračovat ve čtení Peněžní odměna mezi členy spolku

Proplácení cestovného členům spolku

Jsme spolek-pěvecký sbor. Může členům spolek proplácet např. cestovné, když jedou na vystoupení více kilometrů? Jiné odměny členové nemají. Když máme vystoupení, tak ti, kteří jedou svým autem, berou s sebou další členy nebo vybavení. Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Vytvořte si vnitro spolkovou směrnici, v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro proplácení cestovních náhrad. …
Pokračovat ve čtení Proplácení cestovného členům spolku

Konec pracovního poměru o víkendu

Dobrý den. Dne 30. 4. 2022 mi končí pracovní poměr dohodou, resp. je to datum ukončení dle podepsané dohody. Ale teď jsem zjistil, že 30. 4. 2022 je sobota, kdy mi tedy vlastně končí pracovní poměr, 29. dubna nebo až 1. května? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den, jestliže pracovní poměr skončil 30. dubna, k ukončení zaměstnání …
Pokračovat ve čtení Konec pracovního poměru o víkendu

Použití zdrojů z internetu

Dobrý den, založil jsem si web zabývající se novodobou historií regionu XY a okolí, od padesátých let dál. Lze použít dobové fotografie ulic, domů… Fotografie jsem nalezl na internetu, patří k tématu, ale není dohledatelný zdroj. Prostě to vyplivl google. Mohu je použít a jak je to s úryvky textů z té doby? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den, …
Pokračovat ve čtení Použití zdrojů z internetu

Autorství map

Dobrý den. Jak je to s reprodukcemi map? Historických i od Google, anebo street view? Lze je použít bez hledání autora? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Mapa jako taková je z pohledu AZ kartografické dílo. Samotné informace zakreslené v mapě sice tedy nejsou autorským právem chráněny, ale je chráněn způsob, jímž jsou ty informace prezentovány. Autorská …
Pokračovat ve čtení Autorství map

Výstava jako autorské dílo

Dobrý den, může být celá výstava brána jako autorské dílo? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Ano a šlo by asi o dílo souborné. Vy byste byla autorkou těch částí výstavy, které jste sama vytvořila i výstavy jako celku, jelikož autorem je i osoba, která soubor tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. S pozdravem Mgr. Kateřina VítováNIPOS

Zdroje do obecní kroniky

Přeji hezký den, od letošního srpna jsem pověřena funkcí kronikářky v naší obci. Mám několik otázek:když budu používat články o obci z denního tisku na internetu, můžu příslušný článek zkrátit, popřípadě upravit a napsat pod něj zdroj (odkaz na internetovou stránku) nebo musím celý článek použít tak, jak je napsán, samozřejmě s užitím zdroje? A …
Pokračovat ve čtení Zdroje do obecní kroniky

Ochrana jména osobnosti v názvu akce

Dobrý den, mé přítelkyni se ozval jeden pán s tím, že by chtěl na počest jejího otce k výročí jeho úmrtí uspořádat diskotéku s jeho jménem. Prý to bude pořádáno ke komerční účelům. Nyní po mé přítelkyni požaduje úředně ověřený souhlas, aby mohli uspořádat tuto akci. Nevíte, prosím, k čemu by jim byl takový souhlas …
Pokračovat ve čtení Ochrana jména osobnosti v názvu akce

Krácení příspěvku zřizovatelem

Může zřizovatel krátit příspěvek své příspěvkové organizaci? Odpověď: 17.02.2022 Zastupitelstvu obce je kromě schvalování rozpočtu, který musí podle zákona o rozpočtových pravidlech vyjadřovat závazné ukazatele pro právnické osoby zřízené nebo založené obcí při svém hospodaření. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zastupitelstvo schválilo rozpočet příspěvkové organizace jako závazný prvek rozpočtu, nemůže jej rada obce měnit. …
Pokračovat ve čtení Krácení příspěvku zřizovatelem

Ukončení pracovního poměru

Dobrý den, Byl jsem zaměstnán na pracovní poměr. Přesně po měsíci a třech týdnech jsem oznámil zaměstnavateli, že ukončuji pracovní poměr (mail, ústně). A teď kdy měla přijít výplata mi přišlo 103 Kč. Nevím, zda to je míněno vážně a co s tím. Můžete mi poradit, jak dále postupovat? Odpověď: 17.02.2022 Dobrý den. Mzda je …
Pokračovat ve čtení Ukončení pracovního poměru

Pracovní doba pro zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let

Dobrý den. Pracovala jsem 4 roky v pracovním poměru jako grafička, v roce 2019 jsem odešla na mateřskou.V září tohoto roku bych se měla vrátit zpět do zaměstnání. Jsem osamělý rodič. Požádala jsem proto svého zaměstnavatele o změnu pracovní doby, pracovala jsem od 9-17h, což nyní nemohu, kvůli provozní době jeslí. Od svého zaměstnavatele jsem dostala …
Pokračovat ve čtení Pracovní doba pro zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let

Zaměstnanecké dílo

Dobrý den. Jsme nezisková organizace. Každoročně vydáváme informační brožuru pro naše klienty-uživatele služeb. Nyní, a ne zcela v dobrém, od nás odešla zaměstnankyně, která měla na textech v příručce hlavní podíl (texty se aktualizují dle aktuální situace v regionu, základ zůstává).  Zaměstnankyně měla tvorbu brožury v náplni práce a pravidelně dostávala mimořádnou odměnu po odevzdání textů k tisku. Můžeme texty …
Pokračovat ve čtení Zaměstnanecké dílo

Nečinný spolek

Dobrý den. Roku 1999 jsme s kamarády založili občanské sdružení, asi 2 roky jsme fungovali. Nyní již několik let nejsme ani v kontaktu. Sdružení patrně stále existuje. Jak vše řešit? Spadáme již do pojmu nečinné spolky? Hrozí něco běžným členům? Zruší sdružení soud? Jak to bude probíhat? Děkuji za jakoukoli informaci. Odpověď: 17.02.2022 Dobrý den. Dle § …
Pokračovat ve čtení Nečinný spolek

Členství ve spolku

Dobrý den, chci se zeptat, zda členství rodiče může vzniknout bez vědomí člena dle nových stanov – “s datem započetí docházky dítěte do sboru.“Člen má přece právo se seznámit se stanovami a dobrovolně se rozhodnout ke členství. Dále bych se ráda zeptala, zda může spolek přispívat pouze členům, i přesto, že stanovami je dáno, že …
Pokračovat ve čtení Členství ve spolku

Délka pracovní doby

Dobrý den, pracuji v kulturním centru, zřizovatelem je obec. Zaměstnavatel nově vydal nařízení, že musíme do práce chodit pět minut před začátkem pracovní doby a odcházet pět minut po ukončení, čili denně napracovat deset minut. Naše práce nevyžaduje žádné převlékání do uniformy ani sprchování. Má zaměstnavatel právo vyžadovat těch deset minut navíc? Můžeme se proti …
Pokračovat ve čtení Délka pracovní doby

Pozastavení činnosti spolku

Dovoluji si Vás oslovit po 2 letech, kdy jste nám poskytla velmi užitečné rady ohledně spolku dětského tanečního tělesa ***** z ********.  Ráda bych se nyní zeptala, zda spolek může pozastavit na nějaký čas svou činnost. Dostali jsme se do situace, že po dvouleté složité situaci s Covidem nám ubyly děti, ale i dospělí spolupracovníci …
Pokračovat ve čtení Pozastavení činnosti spolku

Možnosti spolku mít zaměstnance

Dobrý den, jsme zapsaným spolkem, který vedle hlavní činnosti vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost (zisk z ní jde na podporu hlavní činnosti – především na její materiálně technické zajištění, stavebně technické úpravy sídla spolku atd.). Prozatím zvládáme realizovat vedlejší hospodářskou činnosti vlastními silami, nicméně bychom rádi zjistili, jaké máme coby spolek možnosti a omezení ve …
Pokračovat ve čtení Možnosti spolku mít zaměstnance

Likvidátor

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s odměnou likvidátora, zda je možno vystavit fakturu nebo je nutný PP a případně jaký. Děkuji za odpověď. Odpověď: 12.11.2021 Dobrý den, likvidátorkou Vás pravděpodobně jmenoval příslušný orgán právnické osoby. Jmenováním do funkce nabýváte působnost statutárního orgánu, tedy analogicky by Vás bylo možno odměnit na základě …
Pokračovat ve čtení Likvidátor

Založení pobočného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a rádi bychom si  zřídili spolek pobočný, u jakého soudu máme věc řešit a jak se stanovami? Děkujeme Odpověď: 17.10.2021 Dobrý den. Pobočný spolek se zapisuje tedy bude zapsaný u stejného soudu jako hlavní spolek. Vy budete hlavní spolek a stanovy spolku mohou založit pobočný spolek a tento pobočný spolek …
Pokračovat ve čtení Založení pobočného spolku

Oživení spolku se starým závazkem

Dobrý den, spolek byl založen již někdy v 90. letech pro pořádání kulturních akcí v obci. Poté x let “spal”. Loni se parta nadšenců rozhodla, že znovu začne fungovat. Svolali valnou hromadu, změnili název, starý výbor odstoupil, nový byl přijat. A teď ten zádrhel. Při zpracování DPPO jsem zjistila, že ve sbírce listin je za …
Pokračovat ve čtení Oživení spolku se starým závazkem

Valná hromada spolku

Dobrý den. Zajímá mě, jak často musíme zrealizovat schůzi valné hromady spolku? Děkuji. Odpověď: 25.08.2021 Dobrý den. Záleží na tom, jaká je úprava ve vašich spolkových stanovách, frekvence zasedání nejvyššího orgánu. Zasedání valné hromady není občanským zákoníkem ani jiným zákonem stanovena.Lze jen doporučit – pokud má nejvyšší orgán schvalovat výsledek hospodaření, pak jelikož spolek musí …
Pokračovat ve čtení Valná hromada spolku

Dotace pro malé muzeum

Dobrý den, mám zájem otevřít malé muzeum panenek a dalších hraček, prostory budu mít pronajaté a chtěl bych si zažádat o dotace. Je toto vůbec možné získat na takový projekt dotaci? Děkuji za odpověď. Odpověď: 19.04.2021 Dobrý den. možné to je. Existuje možnost podpory ze strany MKČR. Pod tímto odkazem naleznete výběrová a dotační řízení …
Pokračovat ve čtení Dotace pro malé muzeum

Státní svátek během čerpání dovolené

Dobrý den, máme zaměstnankyni, které bude v září končit mateřskou dovolenou, po jejím skončení bude bezprostředně čerpat dovolenou na zotavenou. Do čerpání dovolené spadá státní svátek 28.9.2020. Můj dotaz zní, bude pracovnici proplacen také státní svátek? Odpověď: Dobrý den.Na tuto otázku existují dva rozdílné výklady: První z nich a četností spíše menšinový je, že v …
Pokračovat ve čtení Státní svátek během čerpání dovolené

Publikace obrazu z článku z časopisu bez identifikace autora

Přeji hezký den, jako město se chystáme vydat publikaci k výročí dostavby radnice. Máme bohatý archiv, ale dostal se nám do rukou článek z časopisu ze 70. let (jen výstřižek bez možnosti identifikace, co to bylo za časopis či autora článku. V článku je fotografie obrazu umělce z 19. století, dle informací z článku jsme …
Pokračovat ve čtení Publikace obrazu z článku z časopisu bez identifikace autora

Přehled o majetku a závazcích spolku

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, zda musí zapsaný spolek (jedná se o divadelní soubor), který vede jednoduché účetnictví, zveřejňovat v rejstříku přehled o majetku a závazcích. A pokud ano, a nečinil tak doposud, zda má zveřejnit zpětně a případně za jaké období. Moc Vám děkuji. Odpověď: 25.06.2019 Dobrý den.podle § 21a …
Pokračovat ve čtení Přehled o majetku a závazcích spolku

Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Dobrý den, jsem sbormistrem sboru při gymnáziu v Ostravě. Jelikož jsme se rozhodli založit spolek, který by financoval aktivity sboru, začali jsme vyplňovat postupně všechny listiny potřebné k založení. Problém nastal se sídlem spolku, četl jsem na internetu, ale bohužel jsem se do toho akorát zapletl. Jestli to chápu správně, musíme napsat prvně žádost na …
Pokračovat ve čtení Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Festivaly – statistika 2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik festivalů sdružoval NIPOS k 14.12.2017 – předem mockrát děkuji za odpověď.Mám to do školy. Děkuju. Odpověď: 03.01.2019 Dobrý den, ke 14.12.2017 bylo v evidenci Nipos celkem 616 festivalů. Upozorňuji však, že se nejedná o všechny festivaly. Jednak v naší evidenci jsou pouze festivaly s roční periodicitou, festivaly s …
Pokračovat ve čtení Festivaly – statistika 2017

Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

Dobrý den, chci se poradit, jak pořešit situaci, kdy příspěvková organizace (neplátce DPH) bude pro své zaměstnance pořádat seminář a workshop v místě svého pracoviště. Většina z nich zůstane nad rámec své pracovní doby. Chtěli bychom i proto zajistit pro ně např. pizzu. Existuje nějaké řešení, jak toto z organizace uhradit, účetně vyřešit a přitom …
Pokračovat ve čtení Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

Sbírkové předměty v účetnictví

Musí být muzejní sbírkové předměty zaúčtované v hmotném majetku příspěvkové organizace – viz ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb. a s ustanovením § 71 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., že sbírky muzejní povahy cituji… Nově se zde uvádějí (v rozvaze SÚ 032 Kulturní předměty) i předměty evidované ve sbírce …
Pokračovat ve čtení Sbírkové předměty v účetnictví

Prodej občerstvení během kulturních a společenských akcí jako doplňková činnost

Dobrý den, může příspěvková organizace MKZ, jejímž zřizovatelem je město v rámci své doplňkové činnosti, provádět i přímý prodej občerstvení (pouze nealko/alko, bez gastro) v rámci svých akcí a takto získané prostředky tak využít na financování dalších kulturních a společenských akcí. Pokud je tomu tak možné, tak za jakých podmínek je možno realizovat tento prodej …
Pokračovat ve čtení Prodej občerstvení během kulturních a společenských akcí jako doplňková činnost

Sloučení městských organizací pod jednu příspěvkovou organizaci

Dobrý den, naše knihovna je příspěvkovou organizací města, máme právní subjektivitu, samostatný bankovní účet a vlastní IČO. Další dvě městské “kulturní” organizace, tj. Městské informační centrum a Kulturní dům, jsou v současné době součástí organizační struktury městského úřadu, spadají do odboru tajemníka. Vedení města se rozhodlo naši knihovnu sloučit s IC a KD, ale nechce …
Pokračovat ve čtení Sloučení městských organizací pod jednu příspěvkovou organizaci