Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Dobrý den.

Mám spolek už přes 10 let. Nemám ale moc času na papírování a nyní se v rejstříku u spolku objevilo, že je neaktivní, přitom my činnost normálně děláme a je nás 9 členů. Co máme dělat?

Odpověď:

15.03.2023

Dobrý den.

Musíte si najít čas na ono neoblíbené papírování. Podle § 125a, zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob platí, že:

(1) Spolek nebo pobočný spolek založený podle zákona upravujícího sdružování občanů, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku zapsány pouze údaje podle § 125 odst. 2, se považuje za neaktivní (dále jen „neaktivní spolek“).

Dále platí, že:
(2) Údaj o neaktivním spolku ze spolkového rejstříku rejstříkový soud vymaže, aniž by o tom vydával rozhodnutí,
a. přizpůsobí-li spolek nebo pobočný spolek zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem,
b. je-li do spolkového rejstříku zapsán vstup do likvidace spolku nebo pobočného spolku a údaje identifikující likvidátora, nebo
c. je-li do spolkového rejstříku zapsáno zahájení insolvenčního řízení a údaje identifikující insolvenčního správce.

A také:
(3) Člen statutárního orgánu neaktivního spolku ručí za splnění povinnosti, která je obsahem závazku, z něhož je neaktivní spolek v důsledku jeho jednání zavázán.
Váš spolek si tedy patrně dosud neaktualizoval své údaje ve spolkovém rejstříku, ačkoliv tak měl učinit nejpozději do 1. 1. 2017 a v důsledku toho máte nyní ve spolkovém rejstříku údaj neaktivní spolek.

Pokud, jak píšete, se jedná o spolek, který je funkční, má aktivní členy a chcete tedy dále pokračovat ve své činnosti, musíte dát vše do pořádku, aby byl zrušen status neaktivního spolku a spolek mohl dál fungovat.

To znamená, že si musíte mimo jiné upravit název a stanovy tak, aby odpovídaly požadavkům občanského zákoníku, zvolit statutární orgán a jeho člena či členy zapsat do spolkového rejstříku. Dále si potřebujete opatřit souhlas vlastníka objektu, ve kterém má spolek sídlo, s umístěním v tomto sídle. A také musíte sepsat Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích (stačí formou tabulky) a toto zaslat do Sbírky listin – viz: https://or.justice.cz/ias/ui/podani
Zápis změn u spolku včetně zápisu nově zvolených členů statutárního orgánu provedete přes inteligentní formulář: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší