Příspěvková organizace obce v OR

Jsme městská příspěvková organizace – muzeum, vztahuje se na nás povinnost zápisu v obchodním rejstříku?Děkuji za radu. Odpověď: 17.05.2024 Dle § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se příspěvková organizace územního samosprávného celku, tedy například obce, zapisuje do obchodního rejstříku po svém zřízení- návrh na zápis podává zřizovatel. Toto platí, pokud se …
Pokračovat ve čtení Příspěvková organizace obce v OR

Spolkový rejstřík – datová schránka

Dobrý den. Jsem předsedkyně malého spolku. Letos nám byla zřízena datová schránka, ale nemám k ní přístup. Na poště jsem obdržela ve výpisu jen strohou informaci, že nelze sdělit přístupové heslo do nové datové schránky,  protože tam není uvedeno konkrétní jméno osoby a systém mě dál bez toho nikam nepustí. Co mám dělat? Děkuji za …
Pokračovat ve čtení Spolkový rejstřík – datová schránka

Whistleblowing

Dobrý den, můžete mi nějak jednoduše říci, jaké povinnosti nám nově ukládá nový zákon o ochraně oznamovatelů?Jsme malá příspěvková organizace s 58mi zaměstnanci včetně DPP a DPČ. Děkuji. Odpověď: 15.08.2023 Dobrý den. Dle výše uvedeného zákona máte nově povinnost:– Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.– Zpřístupnit systém zaměstnancům, včetně …
Pokračovat ve čtení Whistleblowing

Kulturní centrum a dětské tábory

Dobrý den.Jsme kulturní centrum ve městě. Jsme právně zapsaným spolkem a fungujeme již přes 10 let. Chceme pořádat asi 10ti denní tábor pro děti od 6 do 15 ti let a příměstský tábor pro předškoláky a mladší školáky – věkové rozpětí tak asi 4 – 9 let. Vím, že musíme mít i zdravotníka. Jaké jsou …
Pokračovat ve čtení Kulturní centrum a dětské tábory

Prodejní výstava ZUŠ – činnost dle zřizovací listiny

Dobrý den, prosím o radu. Základní umělecká škola chce koncem školního roku uspořádat prodejní výstavu výrobků žáků ZUŠ, jako jsou obrazy, keramika atd. Jde o hlavní činnost, nebo jde o hospodářskou, dle zřizovací listiny, doplňkovou činnost? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Přesné vymezení rozsahu a mezí činnosti hlavní a doplňkové je věcí zřizovatele a tedy …
Pokračovat ve čtení Prodejní výstava ZUŠ – činnost dle zřizovací listiny

Stanovy spolku – obsah

Dobrý den. Co musí obsahovat jednoduché stanovy spolku založeného až v roce 2023? Děkuji. Odpověď: 18.05.2023 Dobrý den. To, co takové stanovy spolku musely obsahovat i v minulých letech, po 1. lednu 2013. Tedy minimálně:a) název spolku a sídlo spolku,b) účel spolku,c) členství ve spolku – práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, …
Pokračovat ve čtení Stanovy spolku – obsah

Účast na členských schůzích spolku

Dobrý den. Jsem členem spolku, přestěhoval jsem se však 95 km od sídla spolku a již nestíhám účast na členských schůzích. Je tato účast povinná? Ve stanovách nic takového nemáme. Mohu dostat za neúčast pokutu? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. V § 251 Občanského zákoníku, je stanoveno, že: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Zákon …
Pokračovat ve čtení Účast na členských schůzích spolku

Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Dobrý den. Náš spolek má pouze 3 členy. Jedna z členek je nyní v LDN. Zaniká spolek ze zákona při dlouhodobé hospitalizaci člena, nebo pokud by došlo i k úmrtí? Fakticky pracují jen dvě členky a tato situace trvá již přes měsíc. Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Hospitalizace člena nemá na spolek ani jeho existenci vliv. …
Pokračovat ve čtení Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Dobrý den. Může předseda, jako jediný statutár spolku, odejít sám z funkce? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Ano může. K výkonu jakékoliv funkce ve spolku nelze nikoho nutit.Předseda spolku (zde jako individuální statutární orgán) jen doručí svou rezignaci do sídla spolku. Od doručení rezignace předsedy spolku běží dvouměsíční doba a až po ní dojde k zániku funkce …
Pokračovat ve čtení Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Dobrý den. Mám spolek už přes 10 let. Nemám ale moc času na papírování a nyní se v rejstříku u spolku objevilo, že je neaktivní, přitom my činnost normálně děláme a je nás 9 členů. Co máme dělat? Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Musíte si najít čas na ono neoblíbené papírování. Podle § 125a, zákona č. 304/2013 …
Pokračovat ve čtení Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Osamostatnění pobočného spolku

Dobrý den. Jsme pobočný spolek. Náš hlavní spolek hodně spolupracuje s církví (pozn. red. – nespecifikovanou). Rádi bychom byli samostatní a více sekularizovaní, předseda hlavního spolku z náboženských důvodů nepodporuje, ba přímo odmítá některé náměty na spolkové akce. Tak se chci zeptat, jestli je možné odtržení pobočného spolku od  hlavního spolku a osamostatnění. Při zachování valné většiny …
Pokračovat ve čtení Osamostatnění pobočného spolku

Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Dobrý den. Jsme spolek sdružující také výkonné umělce. Můžeme ze spolkových peněz podpořit i samostatné umělecké činnosti a akce vlastních členů? O tom, koho spolek podpoří, se vždy hlasuje. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, v zásadě je to možné. Vytvořte si však vnitrospolkovou směrnici a v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro poskytování …
Pokračovat ve čtení Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Dobrý den. Předseda našeho spolku jde na operaci a následně bude čerpat lázeňskou péči. Může někoho zmocnit, aby v tomto období za spolek jednal a podepisoval? Děkuji. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, je to takto možné řešit. Za spolek může jednat i osoba zmocněná předsedou spolku. Jednat jménem spolku mohou: a) Statutární orgán.b) Na základě plné …
Pokračovat ve čtení Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den. Jsme malý svépomocný spolek, je nás 9 členů. Nyní v lednu se uskutečnila první Členská schůze spolku, ze které máme zápis a prezenční listinu přítomných. Tyto dva dokumenty stačí uschovat nebo je musíme dát na nějaký úřad nebo na soud? Na členské schůzi jsme si zvolili pana předsedu. Děkuji za pomoc. Odpověď: 30.01.2023 …
Pokračovat ve čtení Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Frekvence konání členské schůze

Dobrý den. Co se stane, pokud chybí zápis víc než z jedné členské schůze, nebo dokonce pokud se členská schůze dlouho nesešla, jak je napsáno ve stanovách a má se scházet v období jednoho roku? Spolek normálně pracuje, jen jsme zanedbali formality, ale jsme malý spolek. Členové se léta znají a pravidelně vídají. Děkuji za odpověď. …
Pokračovat ve čtení Frekvence konání členské schůze

Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

Jako spolek rodičů a přátel chceme pořádat rej masek pro děti s jejich rodiči (cca max. 80-100 dětí). Akce se pořádá v kulturním domě v našem městě. Pořadatelem celé odpolední akce, která trvá  3-4 hodiny jsme my, Spolek rodičů. Jsme si vědomi, že určitě nějaké zabezpečení požární ochrany (požární hlídka) jsme povinni dodržet a jsme schopni …
Pokračovat ve čtení Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

GDPR spolku

Dobrý den. Jsme hudební spolek a ke koncertu, který se bude konat koncem ledna jsme přizvali další pěvecký spolek, orchestr a 2 sólistky. Jak se nás z titulu pořadatele dotýká GDPR? Jedná se o propagaci – plakáty, fotografie hromadné i individuální, programová brožura s fotografiemi a profily spolků i sólistů, zveřejnění pozvánky v tiskovinách a …
Pokračovat ve čtení GDPR spolku

Jmenování kronikáře

Dobrý den, jak by mělo vypadat jmenování obecního kronikáře v malé obci? Konkrétní pán je čerstvý důchodce, o post stojí a již byl schválen zastupitelstvem. Děkuji. Odpověď: 12.12.2022 Dobrý den.Jmenování kronikáře obce může vypadat například takto: Obecní úřad v ………………………………….Dne …………… Jméno a adresa kronikáře Věc: Jmenování obecního kronikáře Vážený pane…………………………… ke dni…………………. Vás obecní …
Pokračovat ve čtení Jmenování kronikáře

Zapsaný ústav – revizor nebo kontrolor

Dobrý den. Zakládáme zapsaný ústav. Chci se zeptat, zda musí mít ústav kontrolora nebo revizora povinně a zda může zapsaný ústav zaměstnávat zaměstnance, nebo musí vše fungovat na bázi dobrovolníků. Děkuji Odpověď: 12.12.2022 Dobrý den. Domnívám se, že ústav povinně zřizovat kontrolní orgán nemusí, protože ustanovení občanského zákoníku § 409 mluví pouze o dozorčí radě …
Pokračovat ve čtení Zapsaný ústav – revizor nebo kontrolor

Změna zakladatele ústavu

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda je možné nyní nějakým způsobem změnit zakladatele ústavu, pokud tento ústav již existuje od října 2016? Děkuji za informaci. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý den. Zakladatele zapsaného ústavu změnit lze, pokud to zakladatelská smlouva nevylučuje. O takovéto změně rozhodují zakladatelé, kteří o ní musí rozhodnout jednomyslně. Pro změnu zakladatelské listiny …
Pokračovat ve čtení Změna zakladatele ústavu

Dar příspěvkové organizaci

Dobrý den. Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je město. Byl nám nabídnut věcný dar, který bychom rádi přijali. Jedná se o nový nábytek, kterým bychom rádi zútulnili prostory pro naše klienty a keramickou pec. Můžeme dar přijmout? Jakým způsobem dar přijmout, abychom jej mohli co nejdříve začít užívat? Děkuji. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý den. Obecně platí, že …
Pokračovat ve čtení Dar příspěvkové organizaci

Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Dobrý den. Jsme sedmi členný spolek na malé obci. Naše činnost se víceméně omezuje na naši obec a její nejbližší okolí, tedy pár vesnic. Budeme muset i my do budoucna zřídit spolku datovou schránku? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Pokud bude zamýšlená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech schválena tak, jak se předpokládá, …
Pokračovat ve čtení Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Použití obrázků žáků z výtvarné výchovy

Dobrý den. Jsme kulturní a mateřské centrum, obec nás podporuje a sídlíme v prostorách obce. Vytvořili jsme nově klubovnu, kde by se mohly scházet starší děti na různé kroužky. Lektorkou našeho výtvarného kroužku je paní učitelka z místní ZŠ. Tu napadlo vyzdobit klubovnu pracemi žáku ze ZŠ alespoň do té doby, než děti na kroužku vytvoří výzdobu …
Pokračovat ve čtení Použití obrázků žáků z výtvarné výchovy

Půjčka peněz na činnost

Dobrý den. Jsem předseda nově založeného spolku. Chtěl bych spolku půjčit nějaké peníze na činnost, úroky bych nežádal. Šlo by o půjčku tak na rok. Mohu spolku půjčit peníze? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Jako fyzická osoba spolku své osobní peníze půjčit můžete. Nejjednodušším způsobem by bylo sepsat si smlouvu o zápůjčce podle § 2390 …
Pokračovat ve čtení Půjčka peněz na činnost

Peněžní odměna mezi členy spolku

Jsme malý spolek aktuálně o 15 lidech. Děláme představení s historickou tématikou, většinou na různých slavnostech, někdy pro školy atp. Mohou mít tři zakládající členové (jeden z nich je předsedou spolku) uzavřenou DPP se spolkem a vyplácet si hodinovou odměnu za účast na aktivitách spolku – tedy např. Opravy zbraní, choreografie atd.? Odpověď: 20.09.2022 Ano, možné …
Pokračovat ve čtení Peněžní odměna mezi členy spolku

Proplácení cestovného členům spolku

Jsme spolek-pěvecký sbor. Může členům spolek proplácet např. cestovné, když jedou na vystoupení více kilometrů? Jiné odměny členové nemají. Když máme vystoupení, tak ti, kteří jedou svým autem, berou s sebou další členy nebo vybavení. Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Vytvořte si vnitro spolkovou směrnici, v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro proplácení cestovních náhrad. …
Pokračovat ve čtení Proplácení cestovného členům spolku

Použití zdrojů z internetu

Dobrý den, založil jsem si web zabývající se novodobou historií regionu XY a okolí, od padesátých let dál. Lze použít dobové fotografie ulic, domů… Fotografie jsem nalezl na internetu, patří k tématu, ale není dohledatelný zdroj. Prostě to vyplivl google. Mohu je použít a jak je to s úryvky textů z té doby? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den, …
Pokračovat ve čtení Použití zdrojů z internetu

Autorství map

Dobrý den. Jak je to s reprodukcemi map? Historických i od Google, anebo street view? Lze je použít bez hledání autora? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Mapa jako taková je z pohledu AZ kartografické dílo. Samotné informace zakreslené v mapě sice tedy nejsou autorským právem chráněny, ale je chráněn způsob, jímž jsou ty informace prezentovány. Autorská …
Pokračovat ve čtení Autorství map

Zdroje do obecní kroniky

Přeji hezký den, od letošního srpna jsem pověřena funkcí kronikářky v naší obci. Mám několik otázek:když budu používat články o obci z denního tisku na internetu, můžu příslušný článek zkrátit, popřípadě upravit a napsat pod něj zdroj (odkaz na internetovou stránku) nebo musím celý článek použít tak, jak je napsán, samozřejmě s užitím zdroje? A …
Pokračovat ve čtení Zdroje do obecní kroniky

Krácení příspěvku zřizovatelem

Může zřizovatel krátit příspěvek své příspěvkové organizaci? Odpověď: 17.02.2022 Zastupitelstvu obce je kromě schvalování rozpočtu, který musí podle zákona o rozpočtových pravidlech vyjadřovat závazné ukazatele pro právnické osoby zřízené nebo založené obcí při svém hospodaření. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zastupitelstvo schválilo rozpočet příspěvkové organizace jako závazný prvek rozpočtu, nemůže jej rada obce měnit. …
Pokračovat ve čtení Krácení příspěvku zřizovatelem

Zaměstnanecké dílo

Dobrý den. Jsme nezisková organizace. Každoročně vydáváme informační brožuru pro naše klienty-uživatele služeb. Nyní, a ne zcela v dobrém, od nás odešla zaměstnankyně, která měla na textech v příručce hlavní podíl (texty se aktualizují dle aktuální situace v regionu, základ zůstává).  Zaměstnankyně měla tvorbu brožury v náplni práce a pravidelně dostávala mimořádnou odměnu po odevzdání textů k tisku. Můžeme texty …
Pokračovat ve čtení Zaměstnanecké dílo

Nečinný spolek

Dobrý den. Roku 1999 jsme s kamarády založili občanské sdružení, asi 2 roky jsme fungovali. Nyní již několik let nejsme ani v kontaktu. Sdružení patrně stále existuje. Jak vše řešit? Spadáme již do pojmu nečinné spolky? Hrozí něco běžným členům? Zruší sdružení soud? Jak to bude probíhat? Děkuji za jakoukoli informaci. Odpověď: 17.02.2022 Dobrý den. Dle § …
Pokračovat ve čtení Nečinný spolek

Pozastavení činnosti spolku

Dovoluji si Vás oslovit po 2 letech, kdy jste nám poskytla velmi užitečné rady ohledně spolku dětského tanečního tělesa ***** z ********.  Ráda bych se nyní zeptala, zda spolek může pozastavit na nějaký čas svou činnost. Dostali jsme se do situace, že po dvouleté složité situaci s Covidem nám ubyly děti, ale i dospělí spolupracovníci …
Pokračovat ve čtení Pozastavení činnosti spolku

Založení pobočného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a rádi bychom si  zřídili spolek pobočný, u jakého soudu máme věc řešit a jak se stanovami? Děkujeme Odpověď: 17.10.2021 Dobrý den. Pobočný spolek se zapisuje tedy bude zapsaný u stejného soudu jako hlavní spolek. Vy budete hlavní spolek a stanovy spolku mohou založit pobočný spolek a tento pobočný spolek …
Pokračovat ve čtení Založení pobočného spolku

Oživení spolku se starým závazkem

Dobrý den, spolek byl založen již někdy v 90. letech pro pořádání kulturních akcí v obci. Poté x let “spal”. Loni se parta nadšenců rozhodla, že znovu začne fungovat. Svolali valnou hromadu, změnili název, starý výbor odstoupil, nový byl přijat. A teď ten zádrhel. Při zpracování DPPO jsem zjistila, že ve sbírce listin je za …
Pokračovat ve čtení Oživení spolku se starým závazkem

Sloučení příspěvkových organizací

Dobrý den, ráda bych se na vás obrátila s následujícím dotazem: V rámci města funguje Knihovna jako příspěvková organizace (zřizovatelem je město). Nyní chce město zřídit novou příspěvkovou organizaci (PO), která by provozovala činnosti spojené s kulturou a po „zaběhnutí“ této nové PO by došlo ke sloučení této nové PO s PO Knihovna. V činnosti …
Pokračovat ve čtení Sloučení příspěvkových organizací

Valná hromada spolku

Dobrý den. Zajímá mě, jak často musíme zrealizovat schůzi valné hromady spolku? Děkuji. Odpověď: 25.08.2021 Dobrý den. Záleží na tom, jaká je úprava ve vašich spolkových stanovách, frekvence zasedání nejvyššího orgánu. Zasedání valné hromady není občanským zákoníkem ani jiným zákonem stanovena.Lze jen doporučit – pokud má nejvyšší orgán schvalovat výsledek hospodaření, pak jelikož spolek musí …
Pokračovat ve čtení Valná hromada spolku

Dotace pro malé muzeum

Dobrý den, mám zájem otevřít malé muzeum panenek a dalších hraček, prostory budu mít pronajaté a chtěl bych si zažádat o dotace. Je toto vůbec možné získat na takový projekt dotaci? Děkuji za odpověď. Odpověď: 19.04.2021 Dobrý den. možné to je. Existuje možnost podpory ze strany MKČR. Pod tímto odkazem naleznete výběrová a dotační řízení …
Pokračovat ve čtení Dotace pro malé muzeum

Přehled o majetku a závazcích spolku

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, zda musí zapsaný spolek (jedná se o divadelní soubor), který vede jednoduché účetnictví, zveřejňovat v rejstříku přehled o majetku a závazcích. A pokud ano, a nečinil tak doposud, zda má zveřejnit zpětně a případně za jaké období. Moc Vám děkuji. Odpověď: 25.06.2019 Dobrý den.podle § 21a …
Pokračovat ve čtení Přehled o majetku a závazcích spolku

Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Dobrý den, jsem sbormistrem sboru při gymnáziu v Ostravě. Jelikož jsme se rozhodli založit spolek, který by financoval aktivity sboru, začali jsme vyplňovat postupně všechny listiny potřebné k založení. Problém nastal se sídlem spolku, četl jsem na internetu, ale bohužel jsem se do toho akorát zapletl. Jestli to chápu správně, musíme napsat prvně žádost na …
Pokračovat ve čtení Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

Dobrý den, chci se poradit, jak pořešit situaci, kdy příspěvková organizace (neplátce DPH) bude pro své zaměstnance pořádat seminář a workshop v místě svého pracoviště. Většina z nich zůstane nad rámec své pracovní doby. Chtěli bychom i proto zajistit pro ně např. pizzu. Existuje nějaké řešení, jak toto z organizace uhradit, účetně vyřešit a přitom …
Pokračovat ve čtení Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

Sbírkové předměty v účetnictví

Musí být muzejní sbírkové předměty zaúčtované v hmotném majetku příspěvkové organizace – viz ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb. a s ustanovením § 71 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., že sbírky muzejní povahy cituji… Nově se zde uvádějí (v rozvaze SÚ 032 Kulturní předměty) i předměty evidované ve sbírce …
Pokračovat ve čtení Sbírkové předměty v účetnictví

Prodej občerstvení během kulturních a společenských akcí jako doplňková činnost

Dobrý den, může příspěvková organizace MKZ, jejímž zřizovatelem je město v rámci své doplňkové činnosti, provádět i přímý prodej občerstvení (pouze nealko/alko, bez gastro) v rámci svých akcí a takto získané prostředky tak využít na financování dalších kulturních a společenských akcí. Pokud je tomu tak možné, tak za jakých podmínek je možno realizovat tento prodej …
Pokračovat ve čtení Prodej občerstvení během kulturních a společenských akcí jako doplňková činnost

Sloučení městských organizací pod jednu příspěvkovou organizaci

Dobrý den, naše knihovna je příspěvkovou organizací města, máme právní subjektivitu, samostatný bankovní účet a vlastní IČO. Další dvě městské “kulturní” organizace, tj. Městské informační centrum a Kulturní dům, jsou v současné době součástí organizační struktury městského úřadu, spadají do odboru tajemníka. Vedení města se rozhodlo naši knihovnu sloučit s IC a KD, ale nechce …
Pokračovat ve čtení Sloučení městských organizací pod jednu příspěvkovou organizaci