Kulturní centrum a dětské tábory

Dobrý den.

Jsme kulturní centrum ve městě. Jsme právně zapsaným spolkem a fungujeme již přes 10 let. Chceme pořádat asi 10ti denní tábor pro děti od 6 do 15 ti let a příměstský tábor pro předškoláky a mladší školáky – věkové rozpětí tak asi 4 – 9 let. Vím, že musíme mít i zdravotníka. Jaké jsou právní požadavky na tuto funkci v rámci tábora.


Děkuji.

Odpověď:

15.08.2023

Dobrý den.

Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví vymezuje, kdo splňuje podmínky způsobilosti výkonu zdravotníka na zotavovací akci, což jsou i tábory pro děti. Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, zdravotnického asistenta, dále pak i fyzická osoba, která absolvovala řádně akreditovaný kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, student oboru všeobecné lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku a student oboru zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.
Akreditované kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí pořádají různé organizace, např. Český červený kříž.

Příměstský tábor dle mého názoru nepatří do kategorie „zotavovací akce“, proto na příměstském táboře není povinná přítomnost zdravotníka, ale pokud máte tu možnost, je vhodné i na příměstském táboře zdravotníka mít. Zdravotník by pak měl mít stejnou způsobilost jako zdravotník na běžném táboře tedy zotavovací akci.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Čtěte dál

PředchozíDalší