Whistleblowing

Dobrý den,

můžete mi nějak jednoduše říci, jaké povinnosti nám nově ukládá nový zákon o ochraně oznamovatelů?
Jsme malá příspěvková organizace s 58mi zaměstnanci včetně DPP a DPČ.

Děkuji.

Odpověď:

15.08.2023

Dobrý den.

Dle výše uvedeného zákona máte nově povinnost:
– Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.
– Zpřístupnit systém zaměstnancům, včetně osob zaměstnaných na základě DPP či DPČ.
– Zabezpečit, aby oznámení přijímala a prošetřovala výhradně příslušná osoba.
– Chránit identitu oznamovatele a zabránit jakýmkoli odvetným opatřením.
– Zajistit, aby oznamovatel obdržel potvrzení o přijetí a vyrozumění o výsledcích.
– Vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě.

Doporučuji Vám dát si na web krátkou instrukci o tom, kam a komu podávat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.
Například takto:

Naše organizace přijímá oznámení ve smyslu zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Tato oznámení lze podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou dostupné i bližší informace k tématu včetně informací týkajících se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci organizace, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je ………………… e-mail: ……………, telefon…………..

Poučení:
Ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, může se tím dopustit protiprávního jednání. V takovém případě se Oznamovatel nemůže domáhat ochrany před odvetným opatřením.

V případě potřeby mi napište na kvitova@nipos-mk.cz, se vším okolo nových povinností, plynoucích Vám ze zákona o ochraně oznamovatelů Vám ráda pomohu.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší