Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Chci se zeptat, jestli se povinnost vykazovat všechny DPP na sociálku platná od 1. července 2024 týká i spolků. Týká se to tedy různých spolků, přes které jsou občas placené jednorázové dohody na kulturních akcích? Nebo se to týká jen takových těch „trvalých“ DPP, které trvají déle než rok a u malých spolků moc nejsou? …
Pokračovat ve čtení Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Knihovna – bezbariérovost budovy

Jsme svépomocný spolek a rádi bychom dosáhli bezbariérovosti budovy knihovny v naší obci. Čím lze argumentovat, řeší toto nějaké právní předpisy? Děkuji Odpověď: 27.6.2024 Dobrý den. Knihovna je veřejná budova. Problematikou bezbariérového přístupu do veřejných budov se zabývala vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška byla bohužel zrušena v …
Pokračovat ve čtení Knihovna – bezbariérovost budovy

Finanční podpora kultury

Chceme jako právnická osoba finančně podpořit kulturní život v naší obci. Lze dary na podporu kultury promítnout do daní a nákladů? Jsme malá s.r.o. Děkujeme Odpověď:                                                                                                                                                31.5.2024 Dobrý den. Teoreticky si můžete snížit díky daru základ daně o maximálně 10 %, nebo si výši daru promítnout do nákladů a ušetřit na daních tímto způsobem. …
Pokračovat ve čtení Finanční podpora kultury

Podpisy zákonných zástupců

Pořádám letní tábor pro děti.Chtěla bych se zeptat, jestli v případě neukončeného soudního řízení o svěření dítěte do péče mohu chtít na přihlášce podpis obou (rozejitých) rodičů, že souhlasí s registrací na tábor. Tábor pořádám v rámci činnosti spolku a nechci něco zanedbat. Děkuji Odpověď:                                                                                                                                    31.5.2024 Dobrý den. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům …
Pokračovat ve čtení Podpisy zákonných zástupců

Archivace dokumentů spolku

Jsme spolek, máme 35 členů a chci se zeptat, jestli musíme podle Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ukládat dokumenty do oblastního archivu pro zapsaný spolek? Jeden člen spolku se domnívá, že ano, ale nejsme si jisti. Děkuji Odpověď: 31.5.2024 Dobrý den. Domnívám se, že tato povinnost se na Vás vztahuje a …
Pokračovat ve čtení Archivace dokumentů spolku

Obrazy a literární dílo po zesnulém otci

Rád bych odkázal výtvarná díla (obrazy, krajinky) a deník mého otce místnímu spolku v rodné obci otce. S předsedou spolku jsem již domluven. Deníky jsou z let 1944-1953. Otec zemřel v roce 1971 a od té doby vlastním obrazy i deníky já. Lze odkázat věci spolku? Děkuji. Odpověď: 9.4.2024 Dobrý den.Spolek je právnická osoba a jako taková může nabývat …
Pokračovat ve čtení Obrazy a literární dílo po zesnulém otci

Stanovy spolku

Dobrý den, jsme malý zapsaný spolek. Potřebujeme upravit a rozšířit stanovy o jeden bod, abychom mohli žádat o dotace na ministerstvu kultury. Znění bodu máme, ale úplně si nevíme rady, jak to zařídit. Máme zápis z členské schůze, kde jsme to projednali a odhlasovali, a teď máme upravit stanovy a vložit tam tento bod a …
Pokračovat ve čtení Stanovy spolku

Statutární orgán spolku

Dobrý den. Můžu být já, jakožto členka statutárního orgánu spolku, zaměstnancem spolku a jak se má postupovat? Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den.Ano, je to možné, pokud by náplní práce v zaměstnaneckém poměru byly činnosti odlišné od náplně činností člena statutárního orgánu.Pokud statutární orgán dle platných stanov za spolek podepisuje smlouvy, pak by tento statutární orgán uzavřel …
Pokračovat ve čtení Statutární orgán spolku

Uzavírání DPP nebo DPČ za spolek

Dobrý den. Jsme malý spolek, který existuje již léta (dříve jsme fungovali jako občanské sdružení). Jsme tři členové – jeden se však naší činnosti účastní z časových důvodů spíše minimálně. Pořádáme kulturně vzdělávací kurzy a akce pro mládež.  Jeden člen tedy funguje méně a dojíždí z jiného kraje. Zbylí dva jsou zároveň statutárními zástupci s …
Pokračovat ve čtení Uzavírání DPP nebo DPČ za spolek

Práce pro zapsaný spolek

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám nabídku od zapsaného spolku, že bych jim mohla dělat administrativní pravidelnou „pomoc“ hlavně okolo účetnictví. Jaké jsou mé možnosti pro ně pracovat? Mohu například jako OSVČ nebo musím jinak? Ještě podotknu, že stále pobírám rodičovský příspěvek na dvouletého syna a zbývá mi ještě rok. Děkuji moc. Odpověď: 15.08.2023 …
Pokračovat ve čtení Práce pro zapsaný spolek

Spolkový rejstřík – datová schránka

Dobrý den. Jsem předsedkyně malého spolku. Letos nám byla zřízena datová schránka, ale nemám k ní přístup. Na poště jsem obdržela ve výpisu jen strohou informaci, že nelze sdělit přístupové heslo do nové datové schránky,  protože tam není uvedeno konkrétní jméno osoby a systém mě dál bez toho nikam nepustí. Co mám dělat? Děkuji za …
Pokračovat ve čtení Spolkový rejstřík – datová schránka

Kulturní centrum a dětské tábory

Dobrý den.Jsme kulturní centrum ve městě. Jsme právně zapsaným spolkem a fungujeme již přes 10 let. Chceme pořádat asi 10ti denní tábor pro děti od 6 do 15 ti let a příměstský tábor pro předškoláky a mladší školáky – věkové rozpětí tak asi 4 – 9 let. Vím, že musíme mít i zdravotníka. Jaké jsou …
Pokračovat ve čtení Kulturní centrum a dětské tábory

WC na veřejné akci

Dobrý den. Chceme uspořádat v naší obci Rodeo festival. Takovou veřejnou akci s westernovou tématikou – koníci, hudba, divadélko pro děti, možná i bleší trh a občerstvení. Musíme zajistit účastníkům WC a případně kolik? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Ano, musíte. Počet WC na veřejných, a to i kulturních, akcích částečně upravuje § 41, odst. …
Pokračovat ve čtení WC na veřejné akci

Typy pracovních smluv a jejich výhodnost

Dobrý den. Budu podepisovat pracovní vztah v lesní školce, která je pod místním spolkem. Jaká smlouva je pro mne nejvýhodnější? Děkuji. Odpověď: 18.07.2023 Dobrý den. Co se týče smluvního typu a pracovněprávního vztahu, tak asi nejvýhodnější je pracovní smlouva (pracovní poměr) na dobu neurčitou, méně výhodná je pracovní smlouva (pracovní poměr) na dobu určitou a …
Pokračovat ve čtení Typy pracovních smluv a jejich výhodnost

Stanovy spolku – obsah

Dobrý den. Co musí obsahovat jednoduché stanovy spolku založeného až v roce 2023? Děkuji. Odpověď: 18.05.2023 Dobrý den. To, co takové stanovy spolku musely obsahovat i v minulých letech, po 1. lednu 2013. Tedy minimálně:a) název spolku a sídlo spolku,b) účel spolku,c) členství ve spolku – práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, …
Pokračovat ve čtení Stanovy spolku – obsah

Podmínky účasti na víkendové akci pro děti

Dobrý den. Chceme pořádat výtvarné víkendové akce pro děti cca ve věku 6-12 let. Jsou nějaké zákonné podmínky účasti a nutné náležitosti souhlasů rodičů s účastí dětí na akci? Akce by byly o víkendu cca od 12 do 16ti hodin, v budově sborového domu. Děkuji. Odpověď: 15.05.2023 Dobrý den, detailní nastavení podmínek účasti je v rukou …
Pokračovat ve čtení Podmínky účasti na víkendové akci pro děti

Účast na členských schůzích spolku

Dobrý den. Jsem členem spolku, přestěhoval jsem se však 95 km od sídla spolku a již nestíhám účast na členských schůzích. Je tato účast povinná? Ve stanovách nic takového nemáme. Mohu dostat za neúčast pokutu? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. V § 251 Občanského zákoníku, je stanoveno, že: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Zákon …
Pokračovat ve čtení Účast na členských schůzích spolku

Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Dobrý den. Náš spolek má pouze 3 členy. Jedna z členek je nyní v LDN. Zaniká spolek ze zákona při dlouhodobé hospitalizaci člena, nebo pokud by došlo i k úmrtí? Fakticky pracují jen dvě členky a tato situace trvá již přes měsíc. Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Hospitalizace člena nemá na spolek ani jeho existenci vliv. …
Pokračovat ve čtení Zánik spolku z důvodu nedostatečného počtu členů

Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Dobrý den. Může předseda, jako jediný statutár spolku, odejít sám z funkce? Odpověď: 14.04.2023 Dobrý den. Ano může. K výkonu jakékoliv funkce ve spolku nelze nikoho nutit.Předseda spolku (zde jako individuální statutární orgán) jen doručí svou rezignaci do sídla spolku. Od doručení rezignace předsedy spolku běží dvouměsíční doba a až po ní dojde k zániku funkce …
Pokračovat ve čtení Rezignace předsedy spolku jako jediného statutára

Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Dobrý den. Mám spolek už přes 10 let. Nemám ale moc času na papírování a nyní se v rejstříku u spolku objevilo, že je neaktivní, přitom my činnost normálně děláme a je nás 9 členů. Co máme dělat? Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Musíte si najít čas na ono neoblíbené papírování. Podle § 125a, zákona č. 304/2013 …
Pokračovat ve čtení Neaktivní spolek ve spolkovém rejstříku

Osamostatnění pobočného spolku

Dobrý den. Jsme pobočný spolek. Náš hlavní spolek hodně spolupracuje s církví (pozn. red. – nespecifikovanou). Rádi bychom byli samostatní a více sekularizovaní, předseda hlavního spolku z náboženských důvodů nepodporuje, ba přímo odmítá některé náměty na spolkové akce. Tak se chci zeptat, jestli je možné odtržení pobočného spolku od  hlavního spolku a osamostatnění. Při zachování valné většiny …
Pokračovat ve čtení Osamostatnění pobočného spolku

Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Dobrý den. Jsme spolek sdružující také výkonné umělce. Můžeme ze spolkových peněz podpořit i samostatné umělecké činnosti a akce vlastních členů? O tom, koho spolek podpoří, se vždy hlasuje. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, v zásadě je to možné. Vytvořte si však vnitrospolkovou směrnici a v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro poskytování …
Pokračovat ve čtení Finanční podpora umělecké činnosti pro členy spolku ze spolkových zdrojů

Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Dobrý den. Předseda našeho spolku jde na operaci a následně bude čerpat lázeňskou péči. Může někoho zmocnit, aby v tomto období za spolek jednal a podepisoval? Děkuji. Odpověď: 15.03.2023 Dobrý den. Ano, je to takto možné řešit. Za spolek může jednat i osoba zmocněná předsedou spolku. Jednat jménem spolku mohou: a) Statutární orgán.b) Na základě plné …
Pokračovat ve čtení Zastoupení předsedy spolku zmocněním

Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den. Jsme malý svépomocný spolek, je nás 9 členů. Nyní v lednu se uskutečnila první Členská schůze spolku, ze které máme zápis a prezenční listinu přítomných. Tyto dva dokumenty stačí uschovat nebo je musíme dát na nějaký úřad nebo na soud? Na členské schůzi jsme si zvolili pana předsedu. Děkuji za pomoc. Odpověď: 30.01.2023 …
Pokračovat ve čtení Založení spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku

Frekvence konání členské schůze

Dobrý den. Co se stane, pokud chybí zápis víc než z jedné členské schůze, nebo dokonce pokud se členská schůze dlouho nesešla, jak je napsáno ve stanovách a má se scházet v období jednoho roku? Spolek normálně pracuje, jen jsme zanedbali formality, ale jsme malý spolek. Členové se léta znají a pravidelně vídají. Děkuji za odpověď. …
Pokračovat ve čtení Frekvence konání členské schůze

Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

Jako spolek rodičů a přátel chceme pořádat rej masek pro děti s jejich rodiči (cca max. 80-100 dětí). Akce se pořádá v kulturním domě v našem městě. Pořadatelem celé odpolední akce, která trvá  3-4 hodiny jsme my, Spolek rodičů. Jsme si vědomi, že určitě nějaké zabezpečení požární ochrany (požární hlídka) jsme povinni dodržet a jsme schopni …
Pokračovat ve čtení Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

GDPR spolku

Dobrý den. Jsme hudební spolek a ke koncertu, který se bude konat koncem ledna jsme přizvali další pěvecký spolek, orchestr a 2 sólistky. Jak se nás z titulu pořadatele dotýká GDPR? Jedná se o propagaci – plakáty, fotografie hromadné i individuální, programová brožura s fotografiemi a profily spolků i sólistů, zveřejnění pozvánky v tiskovinách a …
Pokračovat ve čtení GDPR spolku

Spolek a dědictví

Dobrý den. Jsem předsedkyní spolku seniorů v menší obci. Zajímalo by mne, co bude se spolkem po mé smrti, zda mé předsedování nějak neovlivní moje dědice, nebo zda jim z mé funkce nepoplynou nějaké povinnosti. Spolek nemá žádný velký majetek, na účtu je pár tisíc. Sídlo máme v prostorách patřících obci. Děkuji mockrát za informace. Odpověď: 15.11.2022 Dobrý …
Pokračovat ve čtení Spolek a dědictví

Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Dobrý den. Jsme sedmi členný spolek na malé obci. Naše činnost se víceméně omezuje na naši obec a její nejbližší okolí, tedy pár vesnic. Budeme muset i my do budoucna zřídit spolku datovou schránku? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Pokud bude zamýšlená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech schválena tak, jak se předpokládá, …
Pokračovat ve čtení Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Půjčka peněz na činnost

Dobrý den. Jsem předseda nově založeného spolku. Chtěl bych spolku půjčit nějaké peníze na činnost, úroky bych nežádal. Šlo by o půjčku tak na rok. Mohu spolku půjčit peníze? Děkuji. Odpověď: 10.10.2022 Dobrý den. Jako fyzická osoba spolku své osobní peníze půjčit můžete. Nejjednodušším způsobem by bylo sepsat si smlouvu o zápůjčce podle § 2390 …
Pokračovat ve čtení Půjčka peněz na činnost

Peněžní odměna mezi členy spolku

Jsme malý spolek aktuálně o 15 lidech. Děláme představení s historickou tématikou, většinou na různých slavnostech, někdy pro školy atp. Mohou mít tři zakládající členové (jeden z nich je předsedou spolku) uzavřenou DPP se spolkem a vyplácet si hodinovou odměnu za účast na aktivitách spolku – tedy např. Opravy zbraní, choreografie atd.? Odpověď: 20.09.2022 Ano, možné …
Pokračovat ve čtení Peněžní odměna mezi členy spolku

Proplácení cestovného členům spolku

Jsme spolek-pěvecký sbor. Může členům spolek proplácet např. cestovné, když jedou na vystoupení více kilometrů? Jiné odměny členové nemají. Když máme vystoupení, tak ti, kteří jedou svým autem, berou s sebou další členy nebo vybavení. Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Vytvořte si vnitro spolkovou směrnici, v rámci této směrnice stanovte a schvalte pravidla pro proplácení cestovních náhrad. …
Pokračovat ve čtení Proplácení cestovného členům spolku

Použití zdrojů z internetu

Dobrý den, založil jsem si web zabývající se novodobou historií regionu XY a okolí, od padesátých let dál. Lze použít dobové fotografie ulic, domů… Fotografie jsem nalezl na internetu, patří k tématu, ale není dohledatelný zdroj. Prostě to vyplivl google. Mohu je použít a jak je to s úryvky textů z té doby? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den, …
Pokračovat ve čtení Použití zdrojů z internetu

Autorství map

Dobrý den. Jak je to s reprodukcemi map? Historických i od Google, anebo street view? Lze je použít bez hledání autora? Odpověď: 20.09.2022 Dobrý den. Mapa jako taková je z pohledu AZ kartografické dílo. Samotné informace zakreslené v mapě sice tedy nejsou autorským právem chráněny, ale je chráněn způsob, jímž jsou ty informace prezentovány. Autorská …
Pokračovat ve čtení Autorství map

Zaměstnanecké dílo

Dobrý den. Jsme nezisková organizace. Každoročně vydáváme informační brožuru pro naše klienty-uživatele služeb. Nyní, a ne zcela v dobrém, od nás odešla zaměstnankyně, která měla na textech v příručce hlavní podíl (texty se aktualizují dle aktuální situace v regionu, základ zůstává).  Zaměstnankyně měla tvorbu brožury v náplni práce a pravidelně dostávala mimořádnou odměnu po odevzdání textů k tisku. Můžeme texty …
Pokračovat ve čtení Zaměstnanecké dílo

Nečinný spolek

Dobrý den. Roku 1999 jsme s kamarády založili občanské sdružení, asi 2 roky jsme fungovali. Nyní již několik let nejsme ani v kontaktu. Sdružení patrně stále existuje. Jak vše řešit? Spadáme již do pojmu nečinné spolky? Hrozí něco běžným členům? Zruší sdružení soud? Jak to bude probíhat? Děkuji za jakoukoli informaci. Odpověď: 17.02.2022 Dobrý den. Dle § …
Pokračovat ve čtení Nečinný spolek

Členství ve spolku

Dobrý den, chci se zeptat, zda členství rodiče může vzniknout bez vědomí člena dle nových stanov – “s datem započetí docházky dítěte do sboru.“Člen má přece právo se seznámit se stanovami a dobrovolně se rozhodnout ke členství. Dále bych se ráda zeptala, zda může spolek přispívat pouze členům, i přesto, že stanovami je dáno, že …
Pokračovat ve čtení Členství ve spolku

Pozastavení činnosti spolku

Dovoluji si Vás oslovit po 2 letech, kdy jste nám poskytla velmi užitečné rady ohledně spolku dětského tanečního tělesa ***** z ********.  Ráda bych se nyní zeptala, zda spolek může pozastavit na nějaký čas svou činnost. Dostali jsme se do situace, že po dvouleté složité situaci s Covidem nám ubyly děti, ale i dospělí spolupracovníci …
Pokračovat ve čtení Pozastavení činnosti spolku

Možnosti spolku mít zaměstnance

Dobrý den, jsme zapsaným spolkem, který vedle hlavní činnosti vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost (zisk z ní jde na podporu hlavní činnosti – především na její materiálně technické zajištění, stavebně technické úpravy sídla spolku atd.). Prozatím zvládáme realizovat vedlejší hospodářskou činnosti vlastními silami, nicméně bychom rádi zjistili, jaké máme coby spolek možnosti a omezení ve …
Pokračovat ve čtení Možnosti spolku mít zaměstnance

Založení pobočného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a rádi bychom si  zřídili spolek pobočný, u jakého soudu máme věc řešit a jak se stanovami? Děkujeme Odpověď: 17.10.2021 Dobrý den. Pobočný spolek se zapisuje tedy bude zapsaný u stejného soudu jako hlavní spolek. Vy budete hlavní spolek a stanovy spolku mohou založit pobočný spolek a tento pobočný spolek …
Pokračovat ve čtení Založení pobočného spolku

Oživení spolku se starým závazkem

Dobrý den, spolek byl založen již někdy v 90. letech pro pořádání kulturních akcí v obci. Poté x let “spal”. Loni se parta nadšenců rozhodla, že znovu začne fungovat. Svolali valnou hromadu, změnili název, starý výbor odstoupil, nový byl přijat. A teď ten zádrhel. Při zpracování DPPO jsem zjistila, že ve sbírce listin je za …
Pokračovat ve čtení Oživení spolku se starým závazkem

Valná hromada spolku

Dobrý den. Zajímá mě, jak často musíme zrealizovat schůzi valné hromady spolku? Děkuji. Odpověď: 25.08.2021 Dobrý den. Záleží na tom, jaká je úprava ve vašich spolkových stanovách, frekvence zasedání nejvyššího orgánu. Zasedání valné hromady není občanským zákoníkem ani jiným zákonem stanovena.Lze jen doporučit – pokud má nejvyšší orgán schvalovat výsledek hospodaření, pak jelikož spolek musí …
Pokračovat ve čtení Valná hromada spolku

Přehled o majetku a závazcích spolku

Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, zda musí zapsaný spolek (jedná se o divadelní soubor), který vede jednoduché účetnictví, zveřejňovat v rejstříku přehled o majetku a závazcích. A pokud ano, a nečinil tak doposud, zda má zveřejnit zpětně a případně za jaké období. Moc Vám děkuji. Odpověď: 25.06.2019 Dobrý den.podle § 21a …
Pokračovat ve čtení Přehled o majetku a závazcích spolku

Sídlo spolku ve škole zřízené krajem

Dobrý den, jsem sbormistrem sboru při gymnáziu v Ostravě. Jelikož jsme se rozhodli založit spolek, který by financoval aktivity sboru, začali jsme vyplňovat postupně všechny listiny potřebné k založení. Problém nastal se sídlem spolku, četl jsem na internetu, ale bohužel jsem se do toho akorát zapletl. Jestli to chápu správně, musíme napsat prvně žádost na …
Pokračovat ve čtení Sídlo spolku ve škole zřízené krajem