Peněžní odměna mezi členy spolku

Jsme malý spolek aktuálně o 15 lidech. Děláme představení s historickou tématikou, většinou na různých slavnostech, někdy pro školy atp. Mohou mít tři zakládající členové (jeden z nich je předsedou spolku) uzavřenou DPP se spolkem a vyplácet si hodinovou odměnu za účast na aktivitách spolku – tedy např. Opravy zbraní, choreografie atd.?

Odpověď:

20.09.2022

Ano, možné to je. I předseda spolku může být spolkem zaměstnán nejen na DPP či DPČ, ale může mít uzavřenu i pracovní smlouvu se spolkem.

Je však potřeba, aby se náplň jeho práce v tom pracovně právním vztahu (třeba na DPP) nepřekrývala s činností, kterou vykonává pro spolek jako předseda a tedy člen statutárního orgánu spolku. Pracovní smlouva, nebo DPP či DPČ bude podepsaná tím, kdo je oprávněn dle stanov spolku jednat a podepisovat za spolek, takže pokud je touto osobou předseda, pak předsedou samotným, tzn. bude stejný podpis na obou stranách smlouvy.
V takovém případě je ale více než vhodné, aby pracovní smlouvu schválil – odhlasoval nějaký další orgán spolku, například valná hromada anebo alespoň, aby si před podpisem smlouvy mezi sebou těch 15 členů spolku, jasně a prokazatelně domluvilo (alespoň formou následně archivovaných mailů atp.), že s DPP pro předsedu třeba na činnost režiséra, všichni, nebo alespoň jasná většina souhlasí. Dále doporučuji nechat podpisy na pracovní smlouvě nebo DPP, DPČ předsedy spolku ověřit.

Zbylí dva zakládající členové se mohou spolkem nechat zaměstnat zcela bez problémů.
Jsou to vlastně řadoví členové, u nich nehrozí překrývání závislé činnosti (DPP, DPČ, pracovní smlouva) s výkonem funkce statutárního orgánu a předpokládám, že nehrozí ani střet zájmů.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší