Uzavírání DPP nebo DPČ za spolek

Dobrý den.

Jsme malý spolek, který existuje již léta (dříve jsme fungovali jako občanské sdružení). Jsme tři členové – jeden se však naší činnosti účastní z časových důvodů spíše minimálně. Pořádáme kulturně vzdělávací kurzy a akce pro mládež.  Jeden člen tedy funguje méně a dojíždí z jiného kraje. Zbylí dva jsou zároveň statutárními zástupci s podpisovým právem. Oba statutární zástupci se podílejí na organizaci kurzů a výuce a řadu let tuto činnost provádějí ve svém volném čase a zcela zadarmo a bez smlouvy. Rozšířili jsme před cca rokem činnost o dětské kurzy a následně se bohužel ukázalo, že je žádná pojišťovna nepojistí na odpovědnost při práci s dětmi a mládeží, jedinou možností je, aby je spolek zaměstnával. Pak je toto pojištění možné. Aby mohli být zaměstnáni, musí mít alespoň dohodu o provedení práce (na minimum hodin, nejde tady o peníze, ale o právní statut). Mohou uzavřít DPP sami se sebou, respektive si ji podepsat navzájem?

Děkuji.

Odpověď:

10.11.2023

Dobrý den.
Uzavřít pracovní smlouvu DPP či DPČ s členem orgánu spolku a zaměstnat ho v rámci činnosti spolku možné je.
Smlouvy se zaměstnanci podepisuje příslušný orgán spolku, a to který to má podle stanov ve svých pravomocech. Obvykle to je statutární orgán. Platí, že statutární orgán má všechny pravomoci, které stanovy nebo zákon nesvěřují jinému orgánu spolku. Tedy hlavně záleží na znění stanov spolku, na tom jak je v nich upravena správa spolku a jeho celkové fungování.
Pokud je statutární orgán individuální, pak je jím jedna osoba, která je oprávněna jednat za spolek ve všech věcech samostatně a to jen s výjimkou toho, co stanovy nebo zákon svěřují jinému orgánu spolku. Pokud je kolektivní, pak je to více osob, které, není-li stanovami upraveno jinak, tak jednají za spolek každá samostatně, nebo může mít stanovami každý člen statutárního orgánu svěřenu část pravomocí tohoto orgánu, nebo dle stanov jednají kolektivně (to je nepraktické). Pokud tedy má spolek předsedu jako individuální statutární orgán, pak tento předseda sám podepisuje smlouvy se zaměstnanci spolku.
Může podepsat pracovní smlouvu i sám se sebou, může písemně zmocnit i někoho dalšího ze spolku třeba místopředsedu, aby za něj jednal v pracovněprávních záležitostech zaměstnanců, tedy i podepisoval pracovní smlouvy. V takovém případě by pak místopředseda zmocněný předsedou podepsal pracovní smlouvu s předsedou. Obojí lze, zákon to nijak neomezuje a ani nezakazuje, ovšem obojí v sobě skrývá možný střet zájmů nebo možnost vnitrospolkových hádek a sporů.
Pokud by však zaměstnání předsedy spolku nejdřív projednala a schválila členská schůze spolku, neměl by být problém. Pokud nemá spolek nejvyšší orgán (členskou schůzi), třeba proto, že je to maličký spolek, rozhoduje o zaměstnání člena statutárního orgánu jen ten statutární orgán, a ten pak i smlouvu podepisuje (i sám se sebou) i to je možné. Je však vhodné, aby si to členové takového malého spolku aspoň projednali mezi sebou a potvrdili si nějak prokazatelně (třeba aspoň mailem), že jim nevadí to, že statutární orgán bude u spolku i zaměstnán, a tedy spolkem i placen z té závislé činnosti.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší