Význam pojmu – informovat o obsahu pracovního poměru

Dobrý den.

Co podle nového zákoníku práce znamená, že zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o obsahu pracovního poměru?

Děkuji.

Odpověď:

10.11.2023

Dobrý den.
Pokud tyto informace neobsahuje smlouva, kterou se pracovní poměr zakládá, musí zaměstnavatel zaměstnance do 7 mi dnů od vzniku pracovního poměru vždy písemně informovat o:
• době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
• postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby,
• odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
• stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
• rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
• orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance.
Možnost předání informací o obsahu pracovního poměru formou e-mailu ve vytisknutelné a archivovatelné podobě.
Jen podotýkám, že povinnost zaměstnavatele, zaměstnance informovat o obsahu pracovního poměru již v zákoníku práce byla, po novele je tato povinnost pouze spíše zpřesněna.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší