Čerpání z FKSP v době rodičovské dovolené

Dobrý den.

Ráda bych se zeptala na možnost čerpání z FKSP v době rodičovské dovolené. Před nástupem na MD, respektive na RD jsem působila v regionálním muzeu, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Ve směrnici k FKSP máme uvedeno, že je tento fond určen “zaměstnancům v pracovním poměru a zaměstnancům v důchodu (…)”. Více směrnice specifikovaná není.

Zajímá mě, zda i já, jakožto zaměstnanec této instituce, mám možnost z fondu čerpat nebo nikoliv vzhledem k tomu, že jsem nyní na RD.

Děkuji.

Odpověď:

10.11.2023

Dobrý den.
Ohledně hospodaření s prostředky z fondu FKSP má Váš zaměstnavatel vytvořenu vnitřní směrnici, která upravuje i poskytování příspěvků z FKSP. Čerpání příspěvků z FKSP není nárokové – záleží na poměrech u konkrétního zaměstnavatele a znění relevantní vnitřní směrnice zaměstnavatele je zde zcela zásadní.
Tato směrnice musí být v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění a musí být zaměstnancům k dispozici např. na intranetu zaměstnavatele nebo na vyžádání např. na personálním oddělení atp.
Pokud je ve směrnici např. uvedeno, že příspěvek lze poskytnout i v době, kdy zaměstnanec či zaměstnankyně čerpá RD, měla byste na příspěvek nárok. Pokud je směrnice nejasná, kontaktujte personalistku nebo svého nadřízeného, s žádostí o informace a vysvětlení. Směrnice nesmí být diskriminační, nicméně konečné stanovisko, zda ve Vašem případě z FKSP čerpat lze, závisí na přesném znění směrnice a tudíž na zaměstnavateli.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší