Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Chci se zeptat, jestli se povinnost vykazovat všechny DPP na sociálku platná od 1. července 2024 týká i spolků. Týká se to tedy různých spolků, přes které jsou občas placené jednorázové dohody na kulturních akcích? Nebo se to týká jen takových těch „trvalých“ DPP, které trvají déle než rok a u malých spolků moc nejsou? …
Pokračovat ve čtení Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Uvolnění zaměstnance na letní tábor

Náš dlouholetý zaměstnanec je činný v místním spolku a nyní požádal o uvolnění z práce na dobu spolkem pořádaného letního tábora. Jaké jsou podmínky poskytnutí volna? Volno poskytnout chceme, ale nechceme jít proti předpisům, jsme příspěvková organizace. Děkuji Odpověď: 27.6. 2024 Dobrý den. Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění je upraveno zákoníkem práce, zákon č. …
Pokračovat ve čtení Uvolnění zaměstnance na letní tábor

Návštěva lékaře v pracovní době

Jsem zaměstnána v kultuře u příspěvkové organizace. Mám smlouvu s tzv. klouzavou pracovní dobou, kdy pevná část byla stanovena od 9,00 do 14,00 hodin, přičemž práce z domova je po dohodě možná.Prosím o názor, jak je započítávána návštěva u lékaře před a po pevně stanovené pracovní době při dodání propustky potvrzené lékařem, zda je na volno nárok a …
Pokračovat ve čtení Návštěva lékaře v pracovní době

Knihovna – bezbariérovost budovy

Jsme svépomocný spolek a rádi bychom dosáhli bezbariérovosti budovy knihovny v naší obci. Čím lze argumentovat, řeší toto nějaké právní předpisy? Děkuji Odpověď: 27.6.2024 Dobrý den. Knihovna je veřejná budova. Problematikou bezbariérového přístupu do veřejných budov se zabývala vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška byla bohužel zrušena v …
Pokračovat ve čtení Knihovna – bezbariérovost budovy

Uznání pedagogické praxe v DDM

Jsem absolventka konzervatoře + pedagogické fakulty a potřebovala bych vědět, jak se počítá praxe u učitelů? Tedy co všechno se do toho počítá? Studovala jsem v bakalářském, magisterském a v doktorském programu, doktorský program jsem však nedokončila. Počítá se studium do učitelské praxe? A dále jestli se do učitelské praxe počítá i učitelství na hudebních …
Pokračovat ve čtení Uznání pedagogické praxe v DDM

Finanční podpora kultury

Chceme jako právnická osoba finančně podpořit kulturní život v naší obci. Lze dary na podporu kultury promítnout do daní a nákladů? Jsme malá s.r.o. Děkujeme Odpověď:                                                                                                                                                31.5.2024 Dobrý den. Teoreticky si můžete snížit díky daru základ daně o maximálně 10 %, nebo si výši daru promítnout do nákladů a ušetřit na daních tímto způsobem. …
Pokračovat ve čtení Finanční podpora kultury

Ústav a pozastavení činnosti

Chci se zeptat, zda a jak je možné provést pozastavení činnosti ústavu? Důvodem je dlouhodobá nemoc stěžejního člena vedení.   Děkuji Odpověď:                                                                                                                                31.5.2024 Dobrý den. Možnost oficiálního, formálního pozastavení činnosti bez zrušení právnické osoby zákon v tomto případě nezná. Je však možné, aby ústav z nějakých důvodů přechodně nevykonával svou činnost. Faktickou činnost …
Pokračovat ve čtení Ústav a pozastavení činnosti

Podpisy zákonných zástupců

Pořádám letní tábor pro děti.Chtěla bych se zeptat, jestli v případě neukončeného soudního řízení o svěření dítěte do péče mohu chtít na přihlášce podpis obou (rozejitých) rodičů, že souhlasí s registrací na tábor. Tábor pořádám v rámci činnosti spolku a nechci něco zanedbat. Děkuji Odpověď:                                                                                                                                    31.5.2024 Dobrý den. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům …
Pokračovat ve čtení Podpisy zákonných zástupců

Archivace dokumentů spolku

Jsme spolek, máme 35 členů a chci se zeptat, jestli musíme podle Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ukládat dokumenty do oblastního archivu pro zapsaný spolek? Jeden člen spolku se domnívá, že ano, ale nejsme si jisti. Děkuji Odpověď: 31.5.2024 Dobrý den. Domnívám se, že tato povinnost se na Vás vztahuje a …
Pokračovat ve čtení Archivace dokumentů spolku

Práce z domova

Pracuji v oblasti reklamy a můj dotaz se týká práce v režimu home office a náhrady mzdy při návštěvě u lékaře. Mám podepsanou pracovní smlouvu, kde je možný pohyblivý nástup /odchod do/z práce. Převážně pracuji z domova. Dohoda o výkonu práce z domova byla sepsána až v říjnu 2023 v návaznosti na změnu zákoníku práce, přičemž …
Pokračovat ve čtení Práce z domova