Příspěvková organizace obce v OR

Jsme městská příspěvková organizace – muzeum, vztahuje se na nás povinnost zápisu v obchodním rejstříku?Děkuji za radu. Odpověď: 17.05.2024 Dle § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se příspěvková organizace územního samosprávného celku, tedy například obce, zapisuje do obchodního rejstříku po svém zřízení- návrh na zápis podává zřizovatel. Toto platí, pokud se …
Pokračovat ve čtení Příspěvková organizace obce v OR