Příspěvková organizace obce v OR

Jsme městská příspěvková organizace – muzeum, vztahuje se na nás povinnost zápisu v obchodním rejstříku?
Děkuji za radu.

Odpověď:

17.05.2024

Dle § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se příspěvková organizace územního samosprávného celku, tedy například obce, zapisuje do obchodního rejstříku po svém zřízení- návrh na zápis podává zřizovatel. Toto platí, pokud se tedy jedná o po 31.12. 2000 nově zřizovanou příspěvkovou organizaci. Zápisy do obchodního rejstříku by měly probíhat v souladu se zákonem o veřejných rejstřících. A jak vyplývá z § 11 odst. 3 tohoto zákona, je pro podání návrhu na zápis stanovena lhůta 15 dnů ode dne, kdy povinnost podat návrh vznikla – ta vznikla tím zřízením příspěvkové organizace.
Povinnost zápisu příspěvkových organizací do obchodního rejstříku byla zavedena samotným zákonem č. 250/2000 Sb. s účinností od 1. 1. 2001. Neexistuje však žádné přechodné ustanovení, které by povinnost zápisu vztahovalo také na příspěvkové organizace vzniklé podle předpisů účinných do 31. 12. 2000. Je tedy otázka, kdy vaše organizace byla zřízena. Pokud po roce 31.12. 2000, pak byste měli být do veřejného (obchodního) rejstříku zapsáni, jde však o povinnost zřizovatele.
Tzn. příspěvkové organizace územních samosprávných celků se sice zapisují do veřejného (obchodního) rejstříku (viz § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.), ale nikoli všechny a jde o zápis toliko deklaratorní, takže svým účelem evidenční.
Pro úplnost- příspěvkové organizace zřízené dle zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se naopak do veřejného rejstříku nezapisují.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší