Odměna kronikáře

Dostala jsem od obce nabídku na příležitostnou práci kronikářky. Mohu za tuto práci dostávat občasnou odměnu? Na základě jaké smlouvy, je na toto nějaký zvláštní předpis?
Musím danit?
Jde o příležitostný příjem?

Odpověď:

17.05.2024

Odměňování kronikářů není žádným obecně závazným právním předpisem nijak specificky upraveno, nicméně kronikáře lze samozřejmě odměňovat.
Nejčastějším a asi i nejvhodnějším způsobem, jak smluvně odměňování kronikáře ošetřit, je uzavření jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy buď dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti. Pak byste byla v podstatě zaměstnancem obce, přičemž vedení kroniky by bylo výkonem závislé práce, kdy obec dává kronikáři pokyny k vykonávání práce a on ji jakožto zaměstnanec vykonává osobně. Z odměny z DPP či DPČ je obvykle odváděna srážková daň. Tu řeší zaměstnavatel.
Je ale možné odměňování upravit i jiným způsobem. Jednou z možností je forma příkazní smlouvy, nebo smlouva dle § 1746 odst.2, pokud se v ní vhodně nastaví práva a povinnosti smluvních stran, včetně toho, co konkrétně obec po kronikáři požaduje – například jaký bude rozsah jeho práce. V případě odměn ze smluv mimo režim zákoníku práce musíte odměnu danit ve svém daňovém přiznání.
O příležitostné příjmy se však jednat nebude.
Příležitostné příjmy jsou příjmy z činností, které jsou vykonávány příležitostně, tj. občas, nahodile. Vedení kroniky tak nesplňuje definici nahodilosti a o příležitostný příjem tak v tomto případě nepůjde.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší