Uvolnění zaměstnance na letní tábor

Náš dlouholetý zaměstnanec je činný v místním spolku a nyní požádal o uvolnění z práce na dobu spolkem pořádaného letního tábora. Jaké jsou podmínky poskytnutí volna? Volno poskytnout chceme, ale nechceme jít proti předpisům, jsme příspěvková organizace.

Děkuji

Odpověď:

27.6. 2024

Dobrý den.

Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění je upraveno zákoníkem práce, zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon bere uvolnění zaměstnanců na tábory a sportovní soustředění jako překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Obecně ve vztahu k těmto typům má zaměstnanec nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o výkon veřejné funkce, výkon občanských povinností a jiné úkony v obecném zájmu, pokud tyto činnosti nelze provést mimo pracovní dobu.

Pro vás je stěžejní  §  203a Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež. Cílem novely je podpora dobrovolné a soustavné práce s dětmi a mládeží a podpora neziskových a dobrovolnických aktivit oproti akcím komerčního charakteru.

Jako činnost či funkci by měl zaměstnanec na dětském táboře či sportovním soustředění vykonávat např.:

vedoucího tábora pro děti a mládež či vedoucího sportovního soustředění,

zástupce vedoucího pro věci hospodářské a zdravotní,

oddílového vedoucího,

vychovatele,

instruktora,

středního zdravotnického pracovníka.

V těchto případech náleží zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, maximálně však tři týdny v kalendářním roce. S jednou výjimkou – nesmí tomu na straně zaměstnavatele bránit vážné provozní důvody. Specifikaci provozních důvodů ale zákon neurčuje.

Dle judikatury se má za to, že zaměstnavatel nevyhoví zaměstnanci zejména v případě, že by tím byl znemožněn nebo vážně ohrožen provoz společnosti.

Nutnou podmínkou udělení výše uvedeného volna je, aby zaměstnanec minimálně po dobu jednoho roku před uvolněním soustavně a bezplatně pracoval s dětmi či mládeží. Tábor či sportovní soustředění musí být pořádáno právnickou osobou registrovanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let, přičemž práce s dětmi a mládeží je její hlavní náplní. Tuto skutečnost musí zaměstnanec svému zaměstnavateli prokázat.

Zaměstnavatel, jenž pracovní volno poskytne a proplatí svému zaměstnanci mzdu v délce jednoho týdne kalendářního roku, může požádat o kompenzaci Českou správu sociálního zabezpečení.

Co do výše refundace je na rok 2024 stanovená částka 243,90 Kč/hod.

Zaměstnavatel musí OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 6 měsíců od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Tedy pracovní volno zaměstnanci poskytnout můžete a máte nárok i na refundaci mzdových nákladů za stanovených podmínek.

K žádosti musí zaměstnavatel doložit důkaz o poskytnutí náhrady mzdy (prostřednictvím výstupů ze mzdového účetnictví a bankovních výpisů) a informace potvrzující splnění všech podmínek, přičemž všechna potvrzení by zaměstnavateli měla ve spolupráci se zaměstnancem dodat příslušná instituce, tedy organizátor akce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Kateřina Vítová

NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší