Podpisy zákonných zástupců

Pořádám letní tábor pro děti.
Chtěla bych se zeptat, jestli v případě neukončeného soudního řízení o svěření dítěte do péče mohu chtít na přihlášce podpis obou (rozejitých) rodičů, že souhlasí s registrací na tábor. Tábor pořádám v rámci činnosti spolku a nechci něco zanedbat.

Děkuji

Odpověď:

                                                                                                                                   31.5.2024

Dobrý den.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich. Pokud jste v dobré víře, že rodiče jednají ve shodě, stačí podpis jednoho z nich. V dobré víře můžete být do té doby, než se dozvíte o opaku, tedy typicky, než jeden z rodičů dá vědět, že s účastí dítěte na táboře nesouhlasí.

Takže Vám stačí podpis jednoho z rodičů.

Nebojte se, u táborů a podobných v podstatě běžných denních záležitostí života dítěte se rodičovské spory moc nevyskytují. Tyto spory se vyskytují spíše u zásadnějších a dlouhodobějších rozhodnutí (volba školy, školky, zájmového kroužku atp.).

V takovýchto případech pak musí někdy rozhodnout soud.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová

NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší