Uznání pedagogické praxe v DDM

Jsem absolventka konzervatoře + pedagogické fakulty a potřebovala bych vědět, jak se počítá praxe u učitelů? Tedy co všechno se do toho počítá? Studovala jsem v bakalářském, magisterském a v doktorském programu, doktorský program jsem však nedokončila.

Počítá se studium do učitelské praxe? A dále jestli se do učitelské praxe počítá i učitelství na hudebních kurzech v domě dětí na kratší úvazek? Předem moc děkuji a přeji krásné jarní dny.

Odpověď:

                                                                                                                                                31.5.2024

Dobrý den.

Započitatelnou praxi pedagogů řeší § 4 Nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák.262/2006 Sb. Zákoník práce.

Započitatelná praxe je praxe, kterou Vám zaměstnavatel započítá, a díky které postoupíte do vyššího platového stupně v zaměstnání ve veřejné /státní sféře. 

Co se týče studia, tak to se do započitatelné praxe v oboru nepočítá, nicméně studium Vám může zásadně pomoci např. takto: jakmile původně nekvalifikovaný pedagog dostuduje a dosáhne VŠ bakalářského stupně, bude se mu celá praxe započítávat, i když se na jeho pozici vyžaduje vzdělání VŠ magisterské.

Tedy pokud vykonáváte práci pedagoga a studujete, tak pokud úspěšně ukončíte bakalářský stupeň studia a začnete studovat magisterský, bude na Vás již pohlíženo jako na plně kvalifikovaného pedagoga, i když magisterský stupeň ještě není dokončen.

Dosažené vzdělání Vám tak v určitých případech napomáhá, abyste mohla svou práci vykonávat a aby se Vám praxe započítala celá nebo její co největší část.

U dosažené praxe se rozlišuje:

1.  praxe v oboru – to je praxe přímo v daném oboru, kde pracujete, a počítá se celá

2.  jiná praxe

Ad jiná praxe – pokud byste pracovala na jiné pedagogické pozici (tedy nikoli jako pedagog třeba na té pozici jako nyní, ale jako jiný pedagogický pracovník stále podle zákona o pedagogických pracovnících), pak Ministerstvo školství v Metodickém výkladu k odměňování pedagogických pracovníků zaměstnavatelům doporučuje, aby takovou praxi uznali pokud možno v plném rozsahu. Avšak platí, že poslední slovo v rozhodování, jak tuto praxi započítat, má zaměstnavatel.

Takže s praxí v domě dětí mohou nastat tyto situace:

a) Zaměstnavatel Vám uzná praxi v plném rozsahu, protože uzná, že Vaše předchozí práce v jazykové škole vyžadovala „znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon práce, kterou vykonáváte nyní”.

b) Zaměstnavatel Vám předchozí praxi v domě dětí neuzná vůbec.

c) Zaměstnavatel Vám uzná část praxe.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová

NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší