Možnosti spolku mít zaměstnance

Dobrý den,

jsme zapsaným spolkem, který vedle hlavní činnosti vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost (zisk z ní jde na podporu hlavní činnosti – především na její materiálně technické zajištění, stavebně technické úpravy sídla spolku atd.). Prozatím zvládáme realizovat vedlejší hospodářskou činnosti vlastními silami, nicméně bychom rádi zjistili, jaké máme coby spolek možnosti a omezení ve věci zaměstnávání osob, které by se podílely zejména na vedlejší hospodářské činnosti. V návaznosti na předešlý dotaz bychom uvítali informaci, zda a za jakých podmínek mohou být členové spolku zároveň i jeho zaměstnanci a zda mohou členové spolku, kteří se podílejí na tvorbě zisku z vedlejší hospodářské činnosti od spolku obdržet finanční odměnu.

Děkuji

Odpověď:

05.12.2021

Dobrý den.

spolek může mít zaměstnance. Zákon také nevylučuje, aby členové spolku byli u spolku i zaměstnáni. Obecně neplatí zákaz pro uzavření pracovního poměru mezi spolkem a jeho členy. Je možné jak uzavření pracovního poměru, tak DPP či DPČ, dle konkrétní situace i potřeb spolku. Za práci jsou pak zaměstnanci spolkem pochopitelně odměňováni a nehraje roli, zda je daný zaměstnanec i členem spolku či nikoli. Záleží na Vás, koho zaměstnáte a jaký obsah pracovní smlouvy (nebo DPČ či DPP) si ujednáte (samozřejmě i v pracovně právních vztazích se svými členy musíte dodržovat zákoník práce). Je také vhodné, aby nebyli všichni členové spolku jeho zaměstnanci.

Spolek může mít zaměstnance, může zaměstnávat i svoje členy, ale je dobré, aby měl i členy, kteří nejsou jeho zaměstnanci, a to proto, aby byl zachován členský princip.

Např.:
Spolek má 20 členů a 5 z nich zaměstnává. Tato varianta je zcela v pořádku.
Spolek má 11 členů a 11 z nich zaměstnává. Zakázáno to, dle mého názoru, není, ale z hlediska ducha zákona by byl takový stav přinejmenším diskutabilní.

Problém by byl i u statutárního orgánu spolku, protože vykonávat pravomoci statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy nelze. Ale statutární orgán může na základě jedné smlouvy (např. smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy příkazní) vykonávat funkci statutárního orgánu spolku a mít se spolkem uzavřenu ještě jednu smlouvu a na základě té pro spolek pracovat třeba jako účetní, sbormistr, učitel, trenér atd.

S pozdravem


Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší