Zaměstnanecké dílo

Dobrý den.

Jsme nezisková organizace. Každoročně vydáváme informační brožuru pro naše klienty-uživatele služeb. Nyní, a ne zcela v dobrém, od nás odešla zaměstnankyně, která měla na textech v příručce hlavní podíl (texty se aktualizují dle aktuální situace v regionu, základ zůstává).  Zaměstnankyně měla tvorbu brožury v náplni práce a pravidelně dostávala mimořádnou odměnu po odevzdání textů k tisku.

Můžeme texty brožury dále užívat?

Můžeme nyní předat poslední znění textů k aktualizaci a doplnění jiným zaměstnancům?

Nechceme mít problémy s autorským zákonem.

Děkuji a přeji hezké dny.

Odpověď:

17.02.2022

Dobrý den.

Ano, můžete dílo užívat i aktualizovat a upravovat – jde o dílo zaměstnanecké.

Zaměstnanecké dílo je upraveno v § 58 autorského zákona. Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu. Takové dílo je zaměstnaneckým dílem. Zaměstnavatel může právo výkonu podle věty první postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje v případě převodu obchodního závodu. Má se za to, že takové svolení je neodvolatelné a vztahuje se i ke všem případným dalším postoupením. Třetí osoba, které bylo právo výkonu postoupeno, se pak pro účely tohoto zákona považuje za zaměstnavatele. Tedy zaměstnankyně zpracovala dílo v rámci plnění svých pracovních povinností vůči spolku. Dílo tedy spolek může užívat, upravovat, zveřejnit pod svým jménem/názvem.

Doporučuji příručku vydávat s úvodní formulací typu: „Publikace vznikla jako zaměstnanecké dílo v rámci činnosti spolku xy.“ Texty v publikaci jsou pravidelně přepracovávány a aktualizovány jedenkrát ročně v návaznosti na změny v příslušných zákonech (právních předpisech).“

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší