Stanovy spolku

Dobrý den,

jsme malý zapsaný spolek. Potřebujeme upravit a rozšířit stanovy o jeden bod, abychom mohli žádat o dotace na ministerstvu kultury. Znění bodu máme, ale úplně si nevíme rady, jak to zařídit. Máme zápis z členské schůze, kde jsme to projednali a odhlasovali, a teď máme upravit stanovy a vložit tam tento bod a poslat to na Krajský soud?

Odpověď:

8.3.2024

Dobrý den,
záleží na tom, jestli změnou stanov měníte nějaký údaj, který se zapisuje do veřejného rejstříku – třeba pokud nějak měníte skladbu spolkových orgánů, počet členů statutárního orgánu, název či sídlo spolku atp. V takovém případě musíte provést zápis změn přes interaktivní formulář a změnu stanov musíte zapsat do spolkového rejstříku.
Postup je to podobný (a vlastně jednodušší) jako u zakládání spolku.
Návrh na zápis změny se podává na formuláři, který je třeba opět vyplnit na: http://www.justice.cz.
V sekci vlevo nahoře „Veřejný rejstřík“ vyberete odkazový řádek „Podání do veřejného rejstříku (formuláře)“ a potvrdíte výběr kliknutím. Měla byste se proklikat na webovou stránku s názvem „Veřejný rejstřík a Sbírka listin“ a podnázvem „Podání do veřejného rejstříku“. Dál pak postupujte podle informací uvedených na stránce. Měla byste se postupně doklikat k tomu, že vyplníte „Inteligentní formulář“, do kterého uvedete všechny požadované skutečnosti, které potřebujete nově zapsat. Svůj spolek v rejstříku naleznete nejlépe podle IČO, případně dle názvu, ale to asi víte.
Až se dostanete k bodu „Vyplnit závěrečnou část“, vyplníte pouze „Tento návrh podává za navrhovatele/ přidat údaj“. Zde kliknete na „Vybrat osobu ze subjektu“ a objeví se zapsaní funkcionáři oprávnění jednat za spolek. Vyberete toho funkcionáře, který je oprávněn za spolek jednat, kliknete na příslušné z uvedených jmen a do kolonky „Označení oprávnění“ zapíšete funkci, kterou funkcionář vykonává a díky které za spolek i jedná (obvykle za spolek jedná statutární orgán, např. předseda spolku).
Podpis toho, kdo návrh na zápis za spolek z titulu své funkce podává, musí být ověřen.
Jako přílohy k formuláři dodáte:
a) nové stanovy (se všemi odhlasovanými změnami),
b) zápis z členské schůze, kde jste toto projednali a odhlasovali.
A vše pošlete příslušnému rejstříkovému soudu, pod který jako spolek spadáte.
V případě, že jste při změně stanov nezměnili žádnou ze skutečností, která je zapisována do spolkového rejstříku, neměnili jste např. název, sídlo, způsob jednání statutárního orgánu za spolek, název statutárního nebo kontrolního orgánu, zřízení nového orgánu atp., takže se nemění žádný z údajů zapsaných o spolku ve spolkovém rejstříku, stačí jen nechat založit do sbírky listin změnu stanov a úplné znění stanov po provedených změnách.
V takovém případě nepodáváte návrh na změnu zápisu do spolkového rejstříku, ale pouze pošlete úplné znění nových stanov rejstříkovému soudu spolu se zápisem z toho jednání členské schůze, kde jste tu změnu odhlasovali/ schválili.
Na stránce https://or.justice.cz/ias/ui/podani kliknete na políčko „Podání do sbírky listin“ a postupujte podle instrukcí na stránce.
Držím palce.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší