Účast na členských schůzích spolku

Dobrý den.

Jsem členem spolku, přestěhoval jsem se však 95 km od sídla spolku a již nestíhám účast na členských schůzích. Je tato účast povinná? Ve stanovách nic takového nemáme. Mohu dostat za neúčast pokutu?

Odpověď:

14.04.2023

Dobrý den.

V § 251 Občanského zákoníku, je stanoveno, že: „každý člen je oprávněn účastnit se zasedání“. Zákon tady jasně mluví nikoli o povinnosti, ale o právu člena spolku na účast na zasedání členské schůze. Je na možnostech a zvážení každého člena, zda svého práva účasti využije či nikoli.

Spolky mají možnost, zejména pak ve svých stanovách, upravit si vnitřní poměry odlišně od zákona, ale nesmí tím porušovat zákon a jeho principy a samozřejmě nesmí být porušována Listina základních práv a svobod.

Domnívám se tedy, že stanovy nemohou ukládat povinnost účasti na členské schůzi. Takový postup by byl v přímém rozporu se zásadou dobrovolnosti, která je ve spolkovém právu zásadní i v rozporu se svobodou sdružování, kterou chrání sama Listina základních práv a svobod. Dále pak je zde ještě § 268 Občanského zákoníku: „Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře.“ A nucená účast na členské schůzi by vlastně byla minimálně na hraně nucení ke členství ve spolku.

Nutit k účasti na schůzích a zasedáních ani pokutovat neúčast tedy spolek nemůže, ani si toto nemůže napsat do stanov.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší