Přehled o majetku a závazcích spolku

Dobrý den,

dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, zda musí zapsaný spolek (jedná se o divadelní soubor), který vede jednoduché účetnictví, zveřejňovat v rejstříku přehled o majetku a závazcích. A pokud ano, a nečinil tak doposud, zda má zveřejnit zpětně a případně za jaké období.

Moc Vám děkuji.

Odpověď:

25.06.2019

Dobrý den.
podle § 21a zák. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví platí, že z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny zveřejnit účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, ty jednotky, které se zapisují do rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Spolky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Tuto povinnost mají všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, které mají zároveň povinnost účetní závěrku sestavovat, tedy povinnost se vztahuje i na spolky, jelikož ty jsou zapsané ve spolkovém rejstříku.

Pokud však jako spolek vedete jednoduché účetnictví, stačí zveřejnit přehled o majetku a závazcích. V takovém případě máte povinnost vést přehled o příjmech a výdajích, ale ten nemusíte zveřejňovat (viz § 13b odst. 4 Zákona o účetnictví).

Přechodná ustanovení dále stanovila i spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, započatá v r. 2014 (lhůta do 31.3. 2016) a r. 2015 (lhůta byla do 30. 11. 2017).

Tedy přehledy zveřejňovat musíte, zašlete je tedy příslušnému rejstříkovému soudu a to i za předcházející období.

Další informace naleznete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
https://or.justice.cz/ias/iform/submission.html?2

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší