Oživení spolku se starým závazkem

Dobrý den,

spolek byl založen již někdy v 90. letech pro pořádání kulturních akcí v obci. Poté x let “spal”. Loni se parta nadšenců rozhodla, že znovu začne fungovat. Svolali valnou hromadu, změnili název, starý výbor odstoupil, nový byl přijat. A teď ten zádrhel.

Při zpracování DPPO jsem zjistila, že ve sbírce listin je za poslední tři roky vložen přehled o majetku a závazcích “starého spolku” a je tam závazek něco přes 100 000 Kč. Když byl položen dotaz na starý výbor, tak si prý jen matně vzpomínají, že to vzniklo někdy v začátcích a už nevědí proč, pak tu částku jen každý rok přepisovali do dani a více neřešili.

Nový výbor se toho závazků chce samozřejmě zbavit, ale neví jak. Žádné dokumenty neexistují. Je nějaká šance, jak to účetně vyřadit? Stačilo by nějaké prohlášení o neexistenci?

Moc vám děkuji za Vaši radu.

Odpověď:

08.09.2021

Dobrý den,

závazek je závazkový vztah, lze též říci obligace. Je to forma právního vztahu, kdy jsou strany zavázány k plnění. Obsahem závazku je pohledávka, která je právem věřitele na plnění, zatímco dluh je povinností dlužníka plnit. Výše uvedený popis je velmi zkratkovitý a zjednodušený. Snad ale vystihuje celý problém alespoň trochu srozumitelně.

Předpokládám tedy, že spolek je v popsané situaci v postavení dlužníka. Tedy spolek dluží 100000 Kč a nikdo neví za co, ani od kdy tento dluh existuje. S největší pravděpodobností je vše promlčeno a závazek by v přehledu figurovat neměl. Nicméně potřebovala bych více informací: kde je závazek v přehledu zanesen, jaké jsou k danému závazku dokumenty atp. Navíc pokud dluh jakožto pasivum „jen tak“ vyškrtnete z účetnictví, někde jinde se Vám to projeví, jelikož máte-li na jedné straně mínus 100 tisíc Kč, měli byste mít na druhé plus. Je tedy otázka na účetního, jak se s tím vypořádat účetně.

Každopádně nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Pokud po Vás dosud nikdo dluh z 90. let nechtěl zaplatit, platit nemusíte, pokud nechcete platit dobrovolně.

Pokud by si nyní věřitel vzpomněl a pokusil se dlužnou částku třeba vymáhat, namítnete promlčení. Spolek tak dluh může splnit, jeho splnění již ale není soudně vynutitelné. Pokud by mělo dojít k soudnímu řízení a spolek jakožto dlužník věřiteli promlčení namítne ještě před zahájením soudního sporu, bude už v ten okamžik jasné, že soud jeho nároku nevyhoví. A věřitel tak nebude patrně asi ani soudní řízení zahajovat.
Vzhledem k tomu, že ani nevíte, komu spolek dluží, nepředpokládám, že by věřitel začal být po více než 20 letech takto aktivní. Částku tedy reálně nebude spolek muset zaplatit. Jde tedy spíše o problém účetnictví.

Poraďte se proto s účetní, jak to udělat, aby Vám promlčený dluh nefiguroval v přehledu majetku.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší