Obrazy a literární dílo po zesnulém otci

Rád bych odkázal výtvarná díla (obrazy, krajinky) a deník mého otce místnímu spolku v rodné obci otce. S předsedou spolku jsem již domluven. Deníky jsou z let 1944-1953. Otec zemřel v roce 1971 a od té doby vlastním obrazy i deníky já.

Lze odkázat věci spolku?

Děkuji.

Odpověď:

9.4.2024

Dobrý den.
Spolek je právnická osoba a jako taková může nabývat majetek i děděním. Obrazy i písemnosti tedy odkázat můžete, a jelikož jde o konkrétní věci z Vaší pozůstalosti, lze pro řešení Vaší situace zvolit například tzv. odkaz.
Odkaz je forma nařízení, které zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ smrti (obvykle v závěti) nařídí určité osobě, aby odkazovníku (tím bude ten spolek) vydala předmět odkazu.
Odkazovníkem může být jen osoba způsobilá dědit (což je splněno), odkazovník však není dědicem.
O detailech se prosím poraďte s notářem –odkazy a závěti řeší většinou právě notáři.
Nebo můžete spolku věci darovat už za života a domluvit se jednoduchou smlouvou se spolkem, že věci budete užívat do své smrti Vy (šlo by o tzv. výprosu). Pokud byste věci po otci daroval již za života a jen je poté se souhlasem nového vlastníka užíval, nebyly by tyto věci samozřejmě po Vaší smrti součástí pozůstalosti.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší