Kino a filmový klub

Chci se zeptat, zda by bylo možné považovat za střet zájmů a tedy teoretický důvod k výpovědi, pokud bych při neplaceném volnu z důvodu studia dobrovolnicky pracovala pro nějaký filmový klub – neformálně, asi bez jakékoli smlouvy i nároku na jakýkoli honorář? Pracuji jako vedoucí městského kina, nyní na neplaceném volnu do konce června 2024.

Nevím, zda by příležitostná práce v nově vzniklém spolku – klubu, jehož budu členem, nemohla být využita novým vedením zaměstnavatele – města k mé výpovědi před koncem dohodnutého volna  a mým předpokládaným návratem zpět do práce?

Odpověď:

9.4.2024

Dobrý den.
Zde je stěžejní zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci – i ti na neplaceném volnu – mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Zákon hovoří o „výdělečné činnosti“, nikoli o dobrovolnictví. Omezení se také nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Jelikož Vaše činnost nebude výdělečná, nadto jde asi o činnost svým způsobem uměleckou, můžete tuto činnost dle mého názoru vykonávat bez omezení.
Tedy i bez písemného souhlasu zaměstnavatele, ale možná by v rámci dobrých vztahů bylo vhodné zaměstnavatele o své činnosti ve spolku informovat.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší