Použití zdrojů z internetu

Dobrý den,

založil jsem si web zabývající se novodobou historií regionu XY a okolí, od padesátých let dál. Lze použít dobové fotografie ulic, domů… Fotografie jsem nalezl na internetu, patří k tématu, ale není dohledatelný zdroj. Prostě to vyplivl google. Mohu je použít a jak je to s úryvky textů z té doby?

Odpověď:

20.09.2022

Dobrý den,

fotografie z internetu s neznámým zdrojem nepoužívejte. Lze použít pouze díla, která sám držitel práv nabízí k volnému užití v zásadě tedy hlavně díla označená Creative Commons (CC). Jinak lze díla i ta, co jsou umístěna na internetu, užít jen se souhlasem autora nebo držitele autorských práv. Fotografii i tu staženou z internetu lze bez souhlasu autora užít jen např. pro osobní potřebu pro nekomerční účely, pro zpravodajství, jako citaci (viz níže), nebo pro další umělecké zpracování.

Co se těch textů týče, pokud byste se rozsahem a účelem vešel do „citace“, tak by bylo možné text užít i bez souhlasu autora. Vždy však musíte uvést název díla a autora a případně i odkaz na web, kde jste citované dílo (obrázek, text atp.) nalezl. Do práva autorského totiž mj. nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, vždy je třeba uvést autora (je-li znám) a dále název díla a pramen. Jako citaci můžete užít i delší výňatky z díla nebo drobná celá díla a je potřeba dávat pozor na odůvodněnou míru, vzhledem třeba k obsahu, povaze či rozsahu Vašeho díla, ve kterém ty citace užijete.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší