Členství ve spolku

Dobrý den,

chci se zeptat, zda členství rodiče může vzniknout bez vědomí člena dle nových stanov – “s datem započetí docházky dítěte do sboru.“
Člen má přece právo se seznámit se stanovami a dobrovolně se rozhodnout ke členství.

Dále bych se ráda zeptala, zda může spolek přispívat pouze členům, i přesto, že stanovami je dáno, že spolek podporuje činnost sboru.

Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

11.02.2022

Dobrý den.

Členství ve spolku ze svojí povahy nemůže vzniknout bez vědomí člena.
Neznám znění Vašich stanov a neznám detailně organizaci Vašeho spolku, tedy jen obecně:
Vnitřní poměry spolku jsou věcí členů spolku – to je spojeno s faktem, že spolek je „samosprávný“.
Spolek si tedy může sám vymezit podmínky pro to, kdo se může stát jeho členem a jakým způsobem, protože žádný zákon nestanoví, že spolek má povinnost přijmout za člena kohokoliv.
Na druhou stranu spolek je „dobrovolný“, tedy jednak nikdo nemůže být nucen do spolku vstoupit, ale ani nelze nikoho nutit, aby se spolčoval. Nikdo Vás tedy nemůže nutit ke členství ve spolku.
A na druhé straně, ani těm, co již členy spolku jsou, nelze vnucovat, aby někoho dalšího do spolku přijali a nelze jim nakazovat způsob přijetí nových členů.
Spolek a školka jsou dva různé subjekty a to, že dítě začalo do školky chodit, ještě neznamená, že musíte být i členy spolku.

Podmínky členství určené ve stanovách spolku, nesmí být v rozporu s právními předpisy a s dobrými mravy a nesmí být zjevně diskriminační. Vaše nečlenství tak nesmí být na úkor Vašemu dítěti či dětem, nicméně spolek může omezit svoje akce nebo např. příspěvky pouze na svoje členy.

Právní předpisy:
Občanský zákoník, zák. 89/2012 Sb., v platném znění

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší