Délka pracovní doby

Dobrý den,

pracuji v kulturním centru, zřizovatelem je obec. Zaměstnavatel nově vydal nařízení, že musíme do práce chodit pět minut před začátkem pracovní doby a odcházet pět minut po ukončení, čili denně napracovat deset minut. Naše práce nevyžaduje žádné převlékání do uniformy ani sprchování. Má zaměstnavatel právo vyžadovat těch deset minut navíc? Můžeme se proti tomuto nařízení nějak bránit?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

31.01.2022

Dobrý den,

zaměstnanec je dle zákoníku povinen pracovat řádně dle svých sil, znalostí a schopností. Musí také plnit pokyny svých nadřízených, pracovat v souladu s právními předpisy, respektovat vnitřní předpisy zaměstnavatele, jsou-li v souladu s platnými právními předpisy ČR a spolupracovat se spoluzaměstnanci.
Dle § 38 odst. 1 písm. b zák.262/2006 Sb., zákoníku práce je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Dle § 81 odst. 3 zákoníku práce je zaměstnanec povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci, aby už na začátku směny začal pracovat.

Z toho vyplývá, že zaměstnanec musí před vlastním začátkem směny nejen dorazit na své pracoviště, ale i být k práci připraven tak, aby se začátkem pracovní doby začal pracovat. Příprava k práci může zahrnovat nejen převlečení do pracovního oděvu, ale i přípravu pracovního stolu a usazení se za něj, přezutí se atp. Obávám se, že proti požadavku zaměstnavatele být na pracovišti pár, 5 či 10 minut před začátkem pracovní doby se tedy budete bránit jen těžko.

Můžete se teoreticky bránit jen proti těm 5 min. po skončení pracovní doby, teoreticky můžete odcházet ihned po skončení pracovní doby, pokud tedy budete mít vše hotovo včetně vypnutého počítače či zamknuté kanceláře.
Např. pracovní doba trvá do 16ti hodin, pak do 16ti pracujete, v 16.00 můžete vypnout počítač, zamknout a odejít. Nicméně obávám se, že odchod Vám reálně těch 5 minut zabere. V pracovní době totiž musíte pracovat, ne se připravovat k odchodu z pracoviště.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší