Povinnosti zřízení datové schránky u spolku

Dobrý den.

Jsme sedmi členný spolek na malé obci. Naše činnost se víceméně omezuje na naši obec a její nejbližší okolí, tedy pár vesnic. Budeme muset i my do budoucna zřídit spolku datovou schránku?

Děkuji.

Odpověď:

10.10.2022

Dobrý den.

Pokud bude zamýšlená novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech schválena tak, jak se předpokládá, pak právě účinností této novely – patrně již od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřízena všem právnickým osobám a to nejen těm zapsaným v obchodním rejstříku, ale nově také právnickým osobám zapsaným ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. A to bez ohledu na povahu či rozsah činnosti právnické osoby nebo počet jejích členů. Dá se tedy předpokládat, že i malé spolky budou muset mít datové schránky povinně. Po zřízení datové schránky jsou (a budou) právnické osoby povinny činit podání vůči orgánům veřejné moci (tedy lze říct vůči „úřadům“) jen datovou schránkou. A orgány veřejné moci budou komunikovat napříště pouze prostřednictvím datové schránky. Takže pokud bude v rámci legislativního procesu vše schváleno tak, jak se předpokládá, datovou schránku budete muset mít a budete ji muset používat.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší