Použití obrázků žáků z výtvarné výchovy

Dobrý den.

Jsme kulturní a mateřské centrum, obec nás podporuje a sídlíme v prostorách obce. Vytvořili jsme nově klubovnu, kde by se mohly scházet starší děti na různé kroužky. Lektorkou našeho výtvarného kroužku je paní učitelka z místní ZŠ. Tu napadlo vyzdobit klubovnu pracemi žáku ze ZŠ alespoň do té doby, než děti na kroužku vytvoří výzdobu jinou. Je to možné, když jako kulturní centrum se školou nijak právně nesouvisíme?

Děkuji.

Odpověď:

10.10.2022

Dobrý den.

V případě prací, které vytvořili žáci školy při výuce VV, se jedná se o školní dílo. Definice školního díla je obsažena v § 35 odst. 3 autorského zákona. Jde o Dílo vytvořené žákem/studentem ke splnění školních nebo studijních povinností, vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole. Školní díla může škola užít nevýdělečně tedy k výuce, k sebeprezentaci a k vnitřní potřebě. Nad rámec takového užití potřebuje škola souhlas autora, ten je autorem poskytovaný licenční smlouvou. Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla. (§ 60, odst. 1 AZ).

Škola tedy může bezplatně půjčit díla žáků i např. kulturnímu centru. Ideálním řešením by asi bylo, kdyby centrum uzavřelo se školou až tu smlouvu o výpůjčce. Ta se uzavírá dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Kulturní centrum bude ve smlouvě vypůjčitelem, předmětem výpůjčky budou obrázky.

Z hlediska autorských a osobnostních práv žáků, tedy autorů, by škola měla mít někde doložitelný písemný souhlas autora nebo jeho zákonných zástupců, právě s použitím školních děl. To je starost školy, nicméně ty školy to bez problémů mívají. Je to takový ten souhlas s použitím prací a fotografií žáků k prezentaci školy atp., který většina rodičů podepisuje vždy na začátku školního roku. Protože obrázky budou školou poskytnuty bezplatně, měl by tento souhlas a smlouva o výpůjčce stačit, pokud by šlo o poskytnutí za úplatu, mělo by se vše řešit licenční smlouvou.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší