Zdroje do obecní kroniky

Přeji hezký den,

od letošního srpna jsem pověřena funkcí kronikářky v naší obci.


Mám několik otázek:
když budu používat články o obci z denního tisku na internetu, můžu příslušný článek zkrátit, popřípadě upravit a napsat pod něj zdroj (odkaz na internetovou stránku) nebo musím celý článek použít tak, jak je napsán, samozřejmě s užitím zdroje? A pak mě napadá ještě další varianta – z článku si vyberu nejpodstatnější informace a událost popíšu svými slovy, takže budu mít v podstatě svůj vlastní text. Nemusím pak uvádět zdroj?
Předchůdkyně psala kroniku tak, že si nechávala od místních sportovních a zájmových organizací zasílat jakousi zprávu o jejich činnosti. Mohu jejich zprávy nějakým způsobem upravovat?

A za jakých podmínek můžu používat fota z internetu (třeba i jako ilustrační)? Nebo je to zcela vyloučeno? Moc děkuji za pomoc a zodpovězení dotazů.

Odpověď:

17.02.2022

Dobrý den.

k Vašim dotazům:

1. Články z denního tisku doporučuji užít jako citaci. Platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, přičemž vždy musíte řádně uvést z čeho citujete, z jakého díla, kdo je autorem a zdroj, ze kterého jste čerpala. „Odůvodněná míra“ se posuzuje individuálně, takže citovat můžete tak, jak pro účely kroniky potřebujete. Samozřejmě by v kronice nemělo být víc citací než Vašeho textu. Ale pokud potřebujete odcitovat třeba odstavec z článku o výstavě významného regionálního umělce, pak můžete potřebný kus článku citovat, samozřejmě s řádným uvedením zdroje citace.
Užití celých článků, byť krácených, lze pouze se souhlasem autora (u tisku bych řešila věc s redakcí, jelikož má kontakt na autory). I pokud užijete článek se souhlasem autora či redakce, pak s řádným uvedením autora, zdroje a poznámkou „kráceno“.

2. Pokud s použitím informací z tisku napíšete o události svůj text, tzn. zprávu z novin převyprávíte, je to pak Vaše dílo, Vy jste autor a můžete text tedy v kronice užít. Jen doporučuji připojit poznámku „autorka čerpala z informací uvedených v denním/dobovém tisku.“
Samozřejmě pokud by článek obsahoval konkrétní data něčího výzkumu, pak to nesmíte užít bez svolení badatele (nepředpokládám ale, že byste se s něčím takovým setkala).

3. Zprávy zájmových organizací můžete, dle mého názoru, upravovat. Opět uveďte, že čerpáte z informací zaslaných Vám spolkem XY dne toho a toho.

4. Fotografie stažené z internetu, u nichž neznáte autora a původ, zásadně nepoužívat! Používejte fotografie vlastní, nebo fotografie, které Vám poskytne jejich autor a dá svolení k jejich užití. Fotografie z internetu mají autory a spoustu těch fotografií spravují různé právnické osoby, které mají zaměstnance na dohledávání užití oněch fotografií. Můžete tak nevědomky užít dílo z portfolia určité právnické osoby (fotka může vypadat zcela nevině, např. pohled na řeku u lesa) a za určitý čas Vám může přijít dopis s požadavkem na zaplacení poplatku v řádu tisíců korun.
Tedy rozhodně neužívejte neznámé fotografie stažené z internetu.
Stěžejní použitý právní předpis : zák. 121/2000 sb. Autorský zákon.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší