Prodej občerstvení během kulturních a společenských akcí jako doplňková činnost

Dobrý den,

může příspěvková organizace MKZ, jejímž zřizovatelem je město v rámci své doplňkové činnosti, provádět i přímý prodej občerstvení (pouze nealko/alko, bez gastro) v rámci svých akcí a takto získané prostředky tak využít na financování dalších kulturních a společenských akcí. Pokud je tomu tak možné, tak za jakých podmínek je možno realizovat tento prodej návštěvníkům akcí MKZ?

Děkuji za odpověď.+

Odpověď:

18.07.2018

Dobrý den,

předpokládám, že máte na mysli prodej nápojů pouze na Vámi organizovaných akcích a prodej nebude pravidelný nebo soustavný, ale jen příležitostný.

Pokud máte ve své zřizovací listině mezi okruhy doplňkové činnosti, které můžete vykonávat, povolenu zřizovatelem činnost typu „příležitostný prodej na akcích“ nebo jakýkoli typ činnosti, pod který by šel příležitostný prodej občerstvení na Vašich akcích zařadit, tak občerstvení prodávat můžete. Pokud si nejste jisti, zda Vám tento typ doplňkové činnosti zřizovací listina povoluje, obraťte se na svého zřizovatele a řešte věc s ním.
Protože půjde pouze o příležitostný prodej, není zde třeba živnostenské oprávnění, jelikož se v případě příležitostného prodeje nejedná o živnost. Příležitostný prodej není prováděn systematicky a soustavně a tedy nenaplňuje znaky podnikání.

Pokud hodláte prodávat i nápoje alkoholické, tak i příležitostný prodej alkoholu a lihovin písemně musíte vždy oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prodeje.
Více informací naleznete např. zde: https://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/hlaseni-zamysleneho-prodeje-lihovin-pri-stankovem-prodeji-na-vystave.aspx
Alkoholické nápoje lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 objemová procenta ethanolu a víno. Na akcích, kde se předpokládá účast převážně dětí a mládeže (dětské dny, oslava zahájení školního roku atp.) nesmíte alkohol podávat a prodávat vůbec.
I u příležitostného prodeje alkoholických nápojů musíte dodržovat veškerá omezení a povinnosti stanovené zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon).

Pokud by nešlo o příležitostný prodej, ale prodej pravidelný (tzn. prodávali byste např. na všech svých akcích nebo pravidelně), už by šlo o živnost a museli byste mít i živnostenské oprávnění. Pokud budete prodávat alkoholické nápoje rozlévané, budete muset mít živnostenské oprávnění na hostinskou činnost. Doporučuji konzultovat vše s živnostenským odborem ve Vaší obci.
Komunikujte tedy primárně se zřizovatelem a zvažte, zda na akcích opravdu potřebujete prodávat i alkoholické nápoje.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší