Doručení výpovědi ze zaměstnání zaměstnavateli

Dobrý den.

Ze závažných rodinných důvodů se budu muset během léta přestěhovat cca 150 km od svého stávajícího bydliště, nebudu tedy moci pokračovat ve svém zaměstnání. Pracuji v nakladatelství, t.č. jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Jak v takovém případě doručit výpověď?
Do kdy mi poběží výpovědní lhůta?

Děkuji mockrát.

Odpověď:

18.05.2023

Dobrý den.

Dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce primárně doručuje zaměstnanec výpověď zaměstnavateli osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Doručení výpovědi je splněno ve chvíli, kdy zaměstnavatel výpověď převezme. Na vaši žádost vám současně musí zaměstnavatel písemně potvrdit její převzetí. Též lze doručit výpověď či jinou písemnost předáním na pracovišti nejbližšímu nadřízenému nebo odevzdat na jiném místě, kam se zpravidla zaměstnavateli písemnosti doručují (podatelna třeba). Je vhodné svou výpověď včetně svého podpisu okopírovat a poté originál předat a na kopii si nechat převzetí originálu zaměstnavatelem potvrdit. Též si lze přizvat k předávání nezávislého svědka, který by později mohl dosvědčit, že vám zaměstnavatel odmítl převzetí výpovědi.

Pokud osobní předání není z objektivních důvodů možné, lze doporučit zaslání výpovědi doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty, a to doporučeným dopisem s dodejkou. Jestliže by s tím zaměstnavatel souhlasil, můžete jakožto zaměstnanec doručit svoji výpověď (písemnost určenou zaměstnavateli) i prostřednictvím datové schránky, pokud datovou schránku máte.

Pokud stihnete doručit výpověď do 31. května 2023, poběží dvouměsíční výpovědní doba od 1. 6. 2023, tedy po dobu června a července 2023.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší