Zápis v kronice obce

Dobrý den. Který orgán obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce? Děkuji.S pozdravem Odpověď: 23.1.2024 Dobrý den.Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, přičemž zápis do kroniky musí být proveden alespoň jedenkrát za kalendářní rok. Zákon o …
Pokračovat ve čtení Zápis v kronice obce