Nadační fond v občanském zákoníku

Dobrý den.

Ráda bych se zeptala, zda  paragrafy vztahující se k nadaci platí pro nadační fondy tam, kde není úprava pro nadační fondy v zákoníku uvedená.

Může mít nadační fond kromě správního a kontrolního orgánu i členy bez funkce?

Moc děkuji.

Odpověď:

18.05.2023

Dobrý den.

Na tuto otázku se názory různí, asi převažujícím názorem však opravdu je, že ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – jež upravují nadace, se použijí přiměřeně i na nadační fondy.

Nadační fondy upravuje § 394 a násl. občanského zákoníku, ale tato úprava je proti úpravě nadací v zásadě jen minimální a velmi stručná. Otázky, které u nadačních fondů nejsou upraveny, se pak budou řídit obecnými ustanoveními občanského zákoníku o právnických osobách – § 118 a násl. a tedy i ustanoveními o nadacích.

K otázce členství v nadačním fondu – nadační fond je právnickou osobou, která nesdružuje osoby, ale majetek k určitému účelu. Takže nadační fond nemá členy, členství v něm vzniknout ani nemůže. Člen orgánu nadačního fondu není členem nadačního fondu jako takového, jen členem toho orgánu.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší