Státní svátek během čerpání dovolené

Dobrý den,

máme zaměstnankyni, které bude v září končit mateřskou dovolenou, po jejím skončení bude bezprostředně čerpat dovolenou na zotavenou. Do čerpání dovolené spadá státní svátek 28.9.2020. Můj dotaz zní, bude pracovnici proplacen také státní svátek?

Odpověď:

Dobrý den.
Na tuto otázku existují dva rozdílné výklady:

První z nich a četností spíše menšinový je, že v tomto případě, zaměstnankyně pečuje o dítě a proto nenastupuje zpět do zaměstnání. Zaměstnavatel tedy této zaměstnankyni neplánoval na den svátku žádnou pracovní směnu a že jí tudíž pracovní směna v důsledku svátku neodpadla, nenáleží jí tak náhrada za svátek.

Druhý, spíše většinový názor je, že dovolená bude čerpaná včetně státního svátku (28.9. ), proto se celková doba čerpané dovolené jakoby prodlouží o jeden den. Podle zákoníku práce, totiž platí, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. V tomto případě připadá den dovolené na den, který je státním svátkem a zároveň by byl obvyklým pracovním dnem, ale žena by pravděpodobně v zaměstnání nebyla kvůli péči o dítě. Nepřítomnost v práci je pravděpodobná, nicméně to, že den svátku by bez toho svátku byl dnem pracovním, je pevně dané. Takže bych se přiklonila k názoru, že státní svátek se do dovolené nezapočítá a čerpaná dovolená se tím jakoby o den prodlouží. Zaměstnankyně dostane proplaceny dny čerpané dovolené plus den za státní svátek.

Právní předpis:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší