O. p. s. – změna účelu zakladatelské listiny

Dobrý den.

Je u o. p. s. působící v kultuře, založené cca před 15 lety, možné nějak změnit účel zakladatelské listiny a vyměnit zakladatele, a pokud ano- jak na to?

Může zakladatel vystoupit po letech ze společnosti?

Může dlouhodobě existující o.p.s. podnikat za účelem vytváření zisku?

Odpověď:

8.3.2024

Dobrý den.
Zakladatelskou listinu je možné změnit, pokud to zakladatelská listina nevylučuje. Může to udělat i zakladatel. Změna však nesmí být v rozporu se zákonem o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 248/1995 Sb., podle kterého se vnitřní poměry obecně prospěšných společností založených před účinností stávajícího Občanského zákoníku stále řídí). Přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu je též možný, pokud to zakladatelská listina nevylučuje. Co se týká podnikání, pak o. p. s. není právní forma určená výdělečné činnosti. Neznamená to ale, že o.p.s. nesmí vytvářet zisk, jen je omezena tím, že zisk nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců, a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.
Zisk z případného podnikání o. p. s. zkrátka nesmí připadnout zakladateli, členům orgánů o. p. s. ani zaměstnancům o. p. s., a musí být „reinvestován“ do činnosti o. p. s., pro kterou byla o. p. s. založena.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Čtěte dál

PředchozíDalší